Keskkonnaamet kutsub heinatöödel arvestama looma- ja linnupoegadega

Keskkonnaamet kutsub loomadele talvesööta varuvaid põllumehi üles oma tööde tegemisel tähelepanelikkusele ning loodusega arvestamisele, teatas ameti pressiesindaja.

Põllumeestel on alanud suvine heinategu. Samaaegselt heinatöödega on paljudel lindudel ja loomadel sündinud pojad, kelle elupaigaks on põllumajandusmaad. Seetõttu on suurenenud oht loomapoegade ja põllumajandustehnika kokkupõrgeteks, mistõttu Keskkonnaamet tuletab põllumeestele meelde vajadust arvestada oma tööde tegemisel heinamaadel ettetulevate linnu- ja loomapoegadega.

“Niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele heinamaadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Põllupidaja peaks olema heinateol ettevaatlik ning soovitavalt niitma maa-ala servast-serva või keskelt-lahku meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taanduda ning säästab seeläbi põllumajandusmaadele eriomast elusloodust,” juhtis tähelepanu keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

“Kõrvuti hinnaliste loodusmaastikega, metsade ja soodega, on Eestile iseloomulikud ka traditsioonilised põllumajandus- ja talumaastikud. Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised erinevad pool-looduslikud kooslused, niidud, puisniidud ja looduslikud karjamaad, ning nende alade loodusväärtuste hoidmisel on võimalus kaasa aidata igal põllumehel,” sõnas Talvi. Keskkonnaamet väärtustab Eesti traditsioonilisi maastikke ning peab oluliseks head koostööd põllupidajate ja kõigi teiste loodust hindavate osapooltega.

Vooremaa