Keskkonnaamet korraldab õpilastele jäätmetekke vähendamise viktoriinid

Keskkonnaamet kutsub 6.-7. klassi õpilasi osalema jäätmetekke vähendamise viktoriinides, mis toimuvad kõigis Eesti maakonnakeskustes 24.-26. novembril, teatas keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.

Väljakuulutatud konkurss on üks osa keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise võimaluste tutvustamisele. Igast koolist saab osaleda kuni kaks neljaliikmelist võistkonda, kes saavad küsimustele vastates panna proovile oma jäätmealased teadmised. Iga maakonna parimat premeeritakse klassi ühiskülastusega Energia Avastuskeskusessse Tallinnas, AHHAA Teaduskeskusesse Tartus või Kohtla-Kaevanduspark-Muuseumisse Ida-Virumaal. Viktoriinide toimumiskohad ja -ajad maakondade kaupa on leitavad keskkonnaameti kodulehelt.

“Loodame, et konkursil osalemine annab õpilastele motivatsiooni tuletada meelde jäätmete vähendamise põhitõed ning viia end kurssi uute teadmistega sortimise ja taaskasutuse vallast. Soovitame viktoriiniks ettevalmistujatel tutvuda ka keskkonnaameti säästlikku tarbimist propageerivate filmiklippide ning jäätmete vähendamist selgitavate õppematerjalidega, mis on elektroonselt kättesaadavad meie kodulehel. Lisaks on keskkonnaametil varasematel aastatel valminud jäätmete taaskasutuse raamat “Jäätmete uus elu”, mis annab keskkonnahuvilistele ideid, kuidas saaks kasutatud tooteid praktilisel ja põneval moel uuesti tarbida,” selgitas keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala.

Keskkonnaamet korraldab viktoriine Euroopa seitsmenda jäätmetekke vähendamise nädala raames (EWWR), mille eesmärk on näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost. Novembrikuu viimasel nädalal kutsutakse inimesi üles jäätmeid sortima ning ressursse säästlikult kasutama. Tänavu on teemaks dematerialiseerumine.

Keskkonnaamet on käesoleval aastal läbi viinud 241 jäätmeteemalist õppeprogrammi, kus on osalenud 4770 õpilast.

Vooremaa