Keskkonnaamet ja keskkonnaministeerium kutsuvad võõr- ja probleemliikide infopäevadele

Veebruarikuus Pärnus, Tallinnas, Tartus ja Jõhvis peetavatel infopäevadel räägime linnalindudega seotud probleemidest ja lahendustest, võõrliikidest Eestis ja Euroopas, nende levikust ning tõrjumisest. Tartus toimub infopäev 25. veebruaril kella 13–17 keskkonnaameti kontori 2. korruse suures saalis Aleksandri tänav 14, teatas keskkonnaameti pressiesindaja.

Inimese ja looduse suhted on pidevas muutumises. Inimese poolt mõjutavad neid suhteid üha süvenev linnastumine, globaliseerumine ja sellega kaasnev võõrliikide sissetoomine. Looma- ja taimeliigid kohanevad muutustega kiiresti ning on oma eluavaldustes väga plastilised. Paljud liigid laiendavad jõudsalt oma areaale ning hõlmavad uusi elupaiku. Sellises kiiresti muutuvas maailmas tasakaalu säilitamiseks on inimesel vaja käituda mõistlikult ja ettenägelikult. 

Keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi korraldatavatel infopäevadel keskendume inimese ja looduse muutuvatele suhetele. “Koos Tartu Ülikooli loomaökoloogiga arutleme, kuidas oma looduslike naabritega kõrvuti elada, kas ja millisel määral vajab loodus inimese sekkumist ning kuidas leevendada linnalindudega kaasnevaid probleeme,” selgitas keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Infopäevade teises osas räägime, miks on võõrliigid ohtlikud, tutvustame võimalusi nende tõrjeks ning anname juhtnööre vastavas seadusandluses orienteerumiseks.Selgitame, millistel tingimustel on võõrliikide pidamine ja kasvatamine Eestis lubatud ning millised on erinevad praktilised võimalused kahjulike võõrtaimede tõrjeks.

“2015. aasta algul jõustus Euroopa Liidu võõrliikide ohjamise ja nende leviku ennetamise määrus, mida on nimetatud kolmandaks olulisemaks Euroopa looduskaitset reguleerivaks õigusaktiks loodus- ja linnudirektiivi kõrval. Määruse põhimõtteks on see, et lihtsaim võõrliikide ohjamisviis on nende leviku ennetamine,” ütles keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi. „See tähendab, et kui Eestis juba laialt levinud Sosnovski karuputke puhul peame jätkama tema tõrjumise ehk ohjes hoidmisega, siis meie looduses veel teadaolevalt puuduva pesukaru puhul tuleb tarvitusele võtta meetmed tema loodusesse levimise ja edasise paljunemise vältimiseks,“ lisas keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Madli Linder.

Infopäevadele on oodatud kõik, kes nimetatud teemadega oma tavaelus või töös kokku puutuvad või soovivad rohkem infot saada. Infopäevadel osalemine on tasuta, ent palume eelnevalt registreeruda aadressil http://goo.gl/forms/YWGjI3Hpxb. Infopäevade korraldamist toetab KIK.

Ettekanded:
Tõnu Talvi, keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist, “Inimese ja looduse muutuvad suhted”

Marko Mägi,(Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur, “Linnalinnud – kuidas nendega kõrvuti elada ja probleeme lahendada”

Merike Linnamägi, keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist, “Invasiivsed võõrliigid Euroopas ja Eestis – levik ja seadusandlus”

Madli Linder, keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist, “Võõrliikide ohjamisest ning lubatud ja keelatud tegevustest Eestis”.

Vooremaa