Keskkonnaagentuuri uus juht on Taimar Ala

Esmaspäevast asus keskkonnaagentuuri (KAURi) juhtima Taimar Ala, kes vahetas välja agentuuri seni juhtinud ning oma kohalt lahkuda otsustanud Jalmar Mandeli, teatas agentuuri pressiesindaja. 

Jalmar Mandel juhtis keskkonnaagentuuri selle loomisest saadik ehk pea kaks ja pool aastat. Selle aja jooksul on KAUR läbi teinud olulise sisemise muudatuse keskkonnaseire ja -seisundi üksustes, et liikuda KAURi eesmärkide poole – kujuneda juhtivaks keskkonnainfo- ja analüüsi kompetentsikeskuseks. “Ümberkorraldamised tõid endaga kaasa nii korralduslikke kui ka personalimuudatusi. Oleme Jalmarile tehtud töö eest tänulikud. Nüüd on aga aeg edasi liikuda ja tagada asutuses stabiilsus, et seatud eesmärkide ja ootuste saavutamisele keskenduda,” märkis keskkonnaminister Marko Pomerants. 

Tänasest peadirektori ülesandeid täitev Taimar Ala töötas seni keskkonnaametis peadirektori asetäitjana ning juhtis keskkonnakasutuse valdkonda. “Kindlasti on töö KAURi juhi kohal köitev ja väljakutseterohke, mis üheskoos agentuuri kõigi töötajate ja partneritega annab hea võimaluse eneseteostuseks. Pidades esmalt vajalikuks tagada asutuse funktsionaalsus ning korrapärane töö, näen seejärel juba fookuses küsimusi pakutavate teenuste ning nende kvaliteedi juhtimisega,” sõnas KAURi uus juht. Taimar Ala kinnitusel ei saa vähemtähtsaks pidada valdkonnaülese keskkonnaanalüüsi arendamist, et luua kõigile selge ja terviklik vaade keskkonnas toimuvast. 

Keskkonnaagentuur on keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 2013. aasta 1. juunil keskkonnateabe keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel. KAURi põhivaldkonnad on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste (sh ilmaprognoosi) tagamine ning seirejaamade pidamine ja uuendamine. 
Vooremaa