Kaitsevägi palub seenelistel ja marjulistel harjutusalade läheduses tähelepanelik olla

Kaitsevägi tuletab inimestele meelde, et kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides järgida seal kehtivaid ohutusnõudeid ja liikumispiiranguid.

Kaitsevägi viib harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt. Harjutusväljadel kehtivad liikumispiirangud ajal, kui seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusväljadel liikumist.

Et vältida inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Iga posti peal on väike must nool, mis näitab kuhu suunda postist jääb harjutusväli. Samuti on osadel postidel märgid, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja kontaktnumber.

Laskmiste ja muu sarnase, näiteks lõhketööde ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning vajadusel paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures olemas ka infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub ja seal viibimine võib olla eluohtlik.

Kaitseväe harjutusväljadel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot ka kohalikele omavalitsustele ja ajalehtedele. Kogu kasutusinfo on nähtav ka internetis harjutusväljade kodulehel harjutusvali.mil.ee. Nii harjutusväljade  veebilehel, kohalikes ajalehtedes kui ka infotahvlitel on kontaktnumbrid, kust saab soovi korral küsida täiendavat infot harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Vooremaa