Kaitseliitlased ja politseinikud harjutasid koostööd

Reedest pühapäevani kestis kaitseliitlaste ja politsei ühisõppus KILP 2018. Peamiselt toimus see Ida-Virumaal ja Jõgevamaa kirdeosas, enamasti Alutaguse, Vinni, Lüganuse ja Mustvee valla aladel.


Õppuse eesmärk oli harjutada regiooni jõustruktuuride koostööd sündmuste lahendamisel. Õppusel osalesid päästjad, häirekeskuse ja Viru vangla töötajad ning teised koostööpartnerid. Koostöös lahendati avaliku korra vastaseid ründeid.

Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste jäi õppusega rahule. „Peamine, mida harjutasime, oli kaitseliitlaste ja politseinike koostöö mitmesugustes olukordades. Meie üksused tegutsesid peamiselt Mustveest põhja pool. Minu õppus möödus küll tervenisti staabis,“ nentis ta.

Viimati toimus õppus KILP 2015. aastal Jõhvi linnas ja selle lähiümbruses.

VOOREMAA