Kaitseliit korraldab õppusi

Kaitseliidu Jõgeva malev korraldab 21. juunini taktikalise õppuse ULG 2020, mis toimub osaliselt ka Põltsamaa valla territooriumil. Õppuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid ja harjutatakse teedel mobiilsete kontrollpunktide rajamist ning sõidukite läbiotsimist.
VOOREMAA