JOL panustab 2016. aastal omavalitsuste võimekuse suurendamisse

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu kinnitas Pajusis toimunud üldkoosolekul liidu 2016. aasta eelarve ja tegevuskava, mis seab esiplaanile liikmesomavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamise, teatas liidu tegevdirektor.

Liidu 2016. aasta eelarve maht on 184 425 eurot, mis on ligi 15 protsenti väiksem kui tänavu. Eelarvekärpest tingituna loobus Jõgevamaa Omavalitsuste Liit tänavu avatud taotlusvoorust ja vähendab büroo ülalpidamisega seotud kulusid.

2016. aastal suureneb liit omavalitsusametnike koolituste mahtu ning panustab senisest enam haldusreformi toetatavatesse seminaridesse, konsultatsioonidesse ja analüüsidesse.
Maakonna omavalitsuste võimekust peaks suurendama ka maakondliku arenduskeskuse toomine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu alla. Ümberkorraldus loob täiendavad eeldused omavalitsusi toetavate projektide algatamiseks ja teostamiseks.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit on jätkuvalt haridus- ja teadusministeeriumi partneriks maakondlike õpilasürituste ja õpetajakoolituste läbiviimisel. Selleks eraldab ministeerium liidule sihtotstarbeliselt 2016. aastaks 42 076 eurot.

Omavalitsuste ühendus jätkab ka Jõgevamaa spordiliidu Kalju, maakondliku arenduskeskuse ja turismiinfokeskuse toetamist. Samuti toetab liit maakondlike tänusündmuste (Jõgevamaa Aasta ema, kultuuri- ja sporditöötajate tänuõhtu, Kauni kodu konkurss jms) korraldamist.

Uutest algatustest toetab liit piirkondlikku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise programmi PATEE ja 2016. aasta suvel Jõgeval peetavat ning Eesti suurimaks rahvakultuurisündmuseks kujuneda tõotavat II Eesti naiste tantsupidu.
Vooremaa