Jõgevamaal konfiskeeriti mullu kolm sõidukit

Lõuna ringkonnaprokuratuuri andmetel konfiskeeriti Jõgevamaal mullu kolm sõidukit, teatasid lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik ning politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo.

Sõiduki konfiskeerimine kriminaalasja raames on põhikaristusele lisanduv mõjutusvahend ning selle kohaldamist taotleb enamasti prokuratuur juhul kui inimene tabatakse korduvalt mootorsõiduki juhtimiselt joobes olekus. Seadus võimaldab taotleda sõiduki konfiskeerimist ka sel juhul, kui see ei kuulu otseselt isikule, kes joobes olles sõidukit juhtis. Ka sellist võimalust on prokuratuur oma tööpraktikas kasutanud.

Eelmise aasta jooksul konfiskeeriti Lõuna-Eestis roolijoodikutelt kokku 30 sõidukit. Statistikast nähtub, et kõige rohkem on konfiskeeritud Opeleid (seitse sõidukit); teisel kohal on neli Volkswagenit, neli Fordi ja neli Audi. Lisaks sõiduautodele on kohtuotsuse alusel konfiskeeritud kaks mopeedi. Haruldastest sõidukitest konfiskeeriti Pontiac Trans.

Kohus konfiskeerib sõiduki kui kuriteo toimepanemise vahendi ning sõiduk pannakse müüki. Sellest saadud tulu läheb riigikassasse.

Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel sõnas, et kõik, kes me igapäevaselt liikluses osaleme, tahame õhtuks elusalt ja tervelt koju oma lähedaste juurde jõuda. “Tagamaks selle, et liikluses ei saaks süütud inimesed kannatada joobes mootorsõidukijuhilt sõiduki konfiskeerimine on üks viis, mis hoiaks joobes juhid liiklusest eemal. Täpsemalt tähendab see seda, et korduvalt ebakaines olekus roolis tabatud juht jääb jalameheks ning oma igapäevaseks liiklemiseks peab kasutama ühistransporti või mõne teise juhi teeneid. Selle tulemusena ei osale ta liikluses juhina ning ei sea ohtu teiste liiklejate elu ja tervist.”
Vooremaa