Jõgevamaa Rajaleidja keskuses alustab tööd lastevanemate kool

Jõgevamaa Rajaleidja keskus alustab tööd lapsevanematele mõeldud infoloengute sarjaga, mille ühiseks nimetajaks on Lastevanemate Kool. Kõik infoloengud on tasuta, samuti ei küsita tasu haridusasutuselt, kui infoloeng kohapeale tellitakse, teatas Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja.

Infoloengud hakkavad Jõgevamaa Rajaleidja keskuses toimuma iga nädala kolmapäeva õhtul ehk lapsevanematel kes soovivad oma lastele parimal moel toeks olla, on võimalus erinevatel teemadel teadmisi omandada ning mõtteid vahetada, regulaarselt.
Kogu infoloengute sarja kohta hakatakse täpsemat informatsiooni jagama Jõgevamaa Rajaleidja keskuse veebilehel http://www.rajaleidja.ee/jogevamaa/

Infoloengute planeerimisel lähtub keskus lapse arenguetappidest ja igapäevatöös sagedamini ette tulevatest probleemidest. Kindlasti ei tähenda see seda, et loengutele oodatakse ainult lapsevanemaid, kelle lastel kõik need probleemid ka esinevad. Meie eesmärgiks on laste haridusteel ettetulevate suuremate probleemide ärahoidmine ja siinkohal on just ennetustöö ja varajane märkamine need, mille abil eesmärgile jõuda soovitakse. Seepärast ootame me Lastevanemate Kooli osalema kõiki, kes soovivad oma teadlikkust lastega seotud teemadel: probleemide ennetamine, märkamine ja võimalike lahenduste leidmine – suurendada.
Kindlasti ootame me infoloengutest osa võtma ka õpetajaid, haridustöötajaid ja lastega tegelevaid ametnikke. Hiljem pakume me võimalust juba toimunud loenguid ka haridusasutusse kohapeale tellida. Seejuures on, kogu kooli jaoks vajalike teemade välja valimiseks, parim võimalus loengul eelnevalt osaleda ja ka omapoolsete ettepanekutega täiendada.

Jääme lootma tihedale, toredale ja sisukale koostööle ning loome Jõgevamaale samasuguse võimaluse nagu mõnes teises maakonnas juba toimub. Oleme avatud ka koostööks enamtähelepanu vajavate teemade leidmisel.
Vooremaa