Jõgeval tulevad järgmisel nädalavahetusel vana maja päevad

Maaarhitektuuri keskuse ja säästvate ehituslahenduste koostöös toimuvad 13.-15. maini puitfassaadide restaureerimist käsitlev infopäev ja talgud Jõgeva linnas, teatasid korraldajad.

Harjutada saab sarikaotste ja räästakasti asendamist, profiiliga puitvoodrilt värvivõtmist, puiduparandusi, kittimisi ning värvimist linaõlivärvidega. Meistri juhendamisel toimuvad talgute korras Jõgeva raudteejaama vana pagasikuuri puitfassaadi restaureerimistööd.

Koolitus on osa projektist “Üle-eestilised restaureerimise koolitused”, mida rahastab Kultuuriministeerium programmist “Muinsuskaitse arendustegevused”.

Reedel, 13. mail kella 10-17 sarikaotste proteesimine, räästakasti asendamine ja puiduparandused,puitpitsi paigaldamine.

Laupäeval, 14. mail kella 10-17 loeng Jõgevamaa ehituspärandist, Heiki Pärdi (Betti Alveri muuseumis); loeng Eesti raudteearhitektuurist, Leele Välja (Betti Alveri muuseumis)
Talgud meistri juhendamisel – värvieemaldusmeetodid, puiduparandused ja
asendamised, kittimised.

Pühapäeval, 15. mail kella 10-16 talgud meistri juhendamisel – värvieemaldusmeetodid, kittimised, kruntimine ja värvimine

Osalemine on tasuta. Palume registreeruda <http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/p/registreerumine-2.html>.
Registreerumine toimub eraldi igaks päevaks.
Koolitajad Säästvad Ehituslahendused OÜ, Eesti Vabaõhumuuseumi maarhitektuurikeskus.

Vooremaa