Jõgeval peetakse kohanimepäeva seminari

Täna peetakse Jõgeval rahandusministeeriumi ja Jõgeva maavalitsuse korraldatav kohanimepäeva seminar, kus räägitakse kohanimede muudatustest haldusreformi käigus ja vanadest kohanimedest, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Haldusreform toob muude muutuste hulgas ka uusi vallanimesid. Ühinemisläbirääkimistel vaieldakse ka nimede üle, kuna valla nimi on sümbol ning sümbolid on inimeste jaoks olulised. Praegusega võrreldavaid suuri nimemuudatusi toimub harva,” ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Kadri Teller-Sepp. “Traditsiooni järgi, mida kohanimeuurijad kirjeldavad, võiks ideaalne vallanimi võiks olla ilmekas ja lühike, ent ajalooga nimi. Sellised on vanade mõisavaldade ja eriti kihelkondade nimed. Neil kõigil on ajalugu enam kui sada, paljudel mitusada aastat. Teise võimalusena võiks uue valla nimeks valida kokkulepitud vallakeskuse asukoha.”

XIV kohanimepäeva avasid avasõnadega kohanimenõukogu aseesimees Peeter Päll ja Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. Avaettekande pidas kirjanik ja režissöör Imbi Paju, kes rääkis Võtikverest kui kultuurimaastikust ja inimestevahelise sotsiaalse sidususe loojast.

Kohanimepäeva eesmärk on juhtida tähelepanu kohanimede kasutamisele, et inimesed oskaksid hinnata nende praktilist väärtust ning oleks tagatud kohaidentiteedi ja pärandimälu kaitse. Igal aastal toimub kohanimepäev eri Eesti maakonnas ja keskendub toimumispaiga kohanimede uurimisele ja tutvustamisele.

Seminaril peab rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Kadri Teller-Sepp ettekande haldusreformist ja kohanimedest, Jõgeva maakonna uute vallanimede valikust räägivad Jõgeva ja Mustvee omavalitsuste ühinemiskoordinaator Katrin Rajamäe ja Jõgeva piirkonna haldusreformi juhtkomisjoni esimees Margus Kask. Maa-ameti aadressiosakonna nõunik Keiti Pärn peab ettekande kohanimeregistrist.

Jõgevamaa vanadest kohanimedest räägib kohanimenõukogu aseesimees ja Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll. Tartu Ülikooli vene keele lektor Oksana Palikova peab ettekande vanausuliste kohanimedest ja Palamuse muuseumi teadur Tiina Kivits kohanimedest Palamuse kihelkonnas. Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav räägib Põltsamaa kohanimedest.

Eesti ametlike kohanimede korraldamisega tegeleb rahandusministeeriumi juures riigihalduse ministri valitsemisalas tegutsev kohanimenõukogu. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste, omavalitsusliitude kui ka teadusasutuste esindajaid. Aastail 1997–2015 tegutses kohanimenõukogu siseministeeriumi juures, tema eelkäijad olid aastatel 1938–1940 kohanimede nõukogu ja 1994–1997 valitsuse kohanimekomisjon.

Vooremaa