Jõgeval algavad raudtee ehitustööd

Neljapäeval, 3. septembril algavad Jõgeva jaamas ehitustööd, mille käigus rekonstrueeritakse raudtee peatee. Edasi liigutakse töödega Pedja – Jõgeva jaamavahele ja seejärel Pedja jaama. Jõgeva jaamas jõuavad tööd lõpusirgele septembri lõpus, ülejäänud lõikudel novembri keskpaigaks, teatas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht.

Seoses remondiga muutub kuigivõrd rongide sõiduplaan, mille kohta saab infot Elroni kodulehelt www.elron.ee <http://www.elron.ee> . Liikluskatkestuste ajal teenindatakse reisijaid Vägeva-Jõgeva või Vägeva-Tartu vahel bussidega. Ajutised bussid peatuvad Jõgeva jaamas Kesk tänaval asuval parkimisplatsil.

Raudtee ületamisel ja jaama territooriumil liiklemisel võib esineda lühiajalisi tõrkeid. Remondi ajaks rajatakse ajutised raudtee ülekäigukohad, vajadusel paigaldatakse ohutuse tagamiseks piirdeaiad. Vastav informatsioon ja ülekäike tähistavad viidad paigaldatakse 
vahetult enne remonti.

Seoses toimuvate ehitustöödega palume reisijail õnnetusjuhtumite vältimiseks säilitada raudteepiirkonnas liikudes ning eriti ooteplatvormil viibides kõrgendatud valvsus!

Kapitaalremondi käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad (katte vahetus, tõkkepuud). Pealisehitise remondil kasutatakse graniitkillustiku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid. Kuna pikkrööpad keevitatakse kokku, on tulemuseks madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee.

Nimetatud tööd on osaks sel sügisel alguse saavast raudtee renoveerimise suurprojektist Tapa-Tartu liinil, mis näeb ette Tapa-Tartu-suunalise raudteeliini põhjaliku rekonstrueerimise. Projekti eesmärgiks on Tapa-Tartu teelõikudel liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine, 
kiiruspiirangute arvu vähendamine ning liikumiskiiruse võimaldamine reisirongidel kuni 120 km/h ja kaubarongidel kuni 80 km/h. Projekti kogumahuks on 57 kilomeetrit raudtee kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot ning teostatakse kolme aasta jooksul. Tööde teostamiseks on hanke tulemusel sõlmitud leping Leonhard Weiss RTE 
ASiga.

Eesti Raudtee, Elron ja töövõtja teevad kõik endast oleneva, et remonditööd häiriks võimalikult vähe rongiliiklust ega seaks inimeste tavapärastele liikumisteedele piiranguid. Samuti loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ja tähelepanelikkusele.

Vooremaa