Jõgeva vallavolikogus on muudatused

Jõgeva valla valimiskomisjon otsustas teisipäevasel istungil vastavalt esitatud avaldustele taastada Terje Rudissaare ja Tiit Lääne vallavolikogu liikme volitused.
Vallavolikogu avaldas 17. jaa-nuaril vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetest abivallavanematele umbusaldust. Vallavanema Tiit Lääne ja vallavalitsuse liikme Terje Rudissaare volitused volikogu liikmena olid peatatud. 18. jaanuaril esitasid mõlemad avalduse nende volituste taastamiseks. Ühtlasi soovis Tiit Lääne oma volikogu liikme volitused peatada kolmeks kuuks ehk
19. aprillini. Tema asendusliikmena jätkab Reet Neimann. Terje Rudissaare asumisel volikokku lõppevad tema asendusliikme Valdi Reinase volitused.
Seoses volikogu liikme Aare Olgo valimisega vallavanemaks peatati tema voliniku volitused. Tema asendusliikmena määrati volikokku Riho Seppet.
VOOREMAA