Jõgeva vallavolikogu koalitsioon umbusaldab eelarvekomisjoni aseesimeest

Neljapäeval toimunud Jõgeva vallavolikogu istungil algatas 16 vallavolikogu liiget 27st umbusaldusavalduse eelarvekomisjoni aseesimehe Terje Rudissaare suhtes.

Umbusaldusavalduse luges ette eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder. Avalduses on märgitud, et umbusaldus on algatatud vastavalt kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse paragrahvile 46.

Avalduses toodi välja, et Terje Rudissaar eirab süstemaatiliselt Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni istungil elementaarseid käitumis- ja viisakusreegleid, segab vahele vallaametnike ettekannetele ja eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning sõnavõttudele, ei järgi komisjoni esimehe poolt kehtestatud sõnaandmise korda ega kuula koosoleku tõrgeteta läbiviimiseks vajalikke korraldusi.

  1. aprillil toimunud eelarvekomisjoni koosolekul oli Peep Põdder tekkinud pingeid arvestades teatanud soovist komisjoni esimehe kohalt tagasi astuda. Sellest kirjutas Terje Rudissaar ka oma blogis. Volikogu istungil teatas Põdder aga, et peab oluliseks kaitsta oma valijate huve ja jätkata komisjoni esimehena.

Oma seisukohad umbusalduse avaldamise kohta avaldas Terje Rudissaar oma blogis 26. aprilli õhtul. Umbusaldus tuleb arutelule 3. mail toimuval Jõgeva vallavolikogu erakorralisel istungil.

JAAN LUKAS