Jõgeva vallavalitsusele hakkab teenust osutama ATKO Bussiliinid

Valitsus tunnistas teisipäevasel istungil Jõgeva vallavalitsusele bussiteenuse tellimise riigihankel edukaks aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid pakkumuse ning otsustas sõlmida ettevõttega raamlepingu.
Kasutuses hakkab olema 34- ja 51-kohaline buss, mis on mõeldud vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ametnikele, töötajatele, õpilastele, sportlastele, eakatele ja külalistele transporditeenuse osutamiseks.
Kõnealused bussid saavad ka erikujunduse. Praegu on käimas valla bussiootepaviljonidele ning valla kasutuses olevatele sõidukitele kujunduse leidmiseks konkurss. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 17. august.
VOOREMAA