Jõgeva vallavalitsus kingib poolesajale lastega perele vingugaasiandurid

Pidades silmas olukorda, mil sagenevad vingugaasi põhjustatud õnnetused, tuli Jõgeva vallavalitsusel mõte kinkida abivajavatele peredele vingugaasiandurid. „Saame olla majakaks teistele omavalitsustele ja näidata, kuidas saab vallavalitsus panustada oma inimeste turvalisusse,“ sõnas abivallavanem ja Jõgevamaa siseturvalisuse nõukogu esimees Viktor Svjatõšev.


Jõgeva vallas saavad vingugaasiandurid eelisjärjekorras lastega pered, kes vajavad toimetulekuks toetust. Jõgeva vallavanem Aare Olgo märkis, et andurid maksavad palju ja kõik pered seda endale lubada ei saa. „Tegutseme inimeste heaks ja kaitseks ning teeme omalt poolt võimaliku, et ohte ennetada,“ lausus ta. Koostöös päästeametiga on välja valitud sobivad vingugaasiandurid. Lihthankega soetatavad seadmed on kvaliteetsed, töökindlad ning kergesti paigaldatavad. Anduri aku eluiga on kümme aastat, seega pole tarvis muretseda laadimise ega vahetamise pärast.

Vingugaasiandurid aitavad kodudesse paigutada Jõgeva päästekomando päästjad ning Palamuse vabatahtlikud pritsimehed.

Alates 2018. aasta jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik kõikides eluruumides, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Peamiselt on sellisteks seadmeteks gaasiga töötavad veesoojendid. Vingugaasiandur on kohustuslik gaasiküttega eluruumis, kuigi mõistlik on see paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus on puuküttega ahi, kamin, pliit või gaasiboiler.

VOOREMAA