Jõgeva vallas süttis pool hektarit turbapinnast

  1. 30. mail kell 16.43 põletati Jõgeva vallas Soomevere külas lõkkes hakkepuidujäätmeid, millest süttis pool hektarit põllupealset turbapinnast. Päästjatel kulus tulekahju kustutamiseks üle kolme tunni aega ja 75 tonni vett. Lõkkepõletajale selgitati suure tuleohuga kaasnevaid ohte ning keelati edasine põletamine.
  2. VOOREMAA