Jõgeva vald uurib elanike rahulolu sotsiaalvaldkonnaga

Jõgeva vallavalitsus teeb elanike seas sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitlust. Küsitlusega soovitakse teada inimeste kogemuse alusel, kuidas ollakse rahul sotsiaalosakonna teenuste, toetuste ja lastekaitse valdkonna tööga. Rahuloluküsitlust on võimalik täita nii paberkandjal kui ka veebikeskkonnas. Paberkandjal ankeete on võimalik saada piirkonna sotsiaalhooldustöötajatelt, raamatukogudest ning Palamuse ja Torma teenuskeskusest.
Küsitlus on anonüümne. Küsitlusele saab vastata 28. veebruarini.

VOOREMAA