Jõgeva noorte videokonkurss Jõgevale tööle ja elama

Jõgeva linnavalitsus ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) korraldavad 2017 aasta ettevõtlusnädala raames noorte videokonkursi. Konkursi eesmärk on suunata koolinoori oma elukeskkonna positiivseid külgi märkama ja  väärtustama ning ka teistele jagama.

Videokonkursist Jõgevale tööle ja elama saavad osa võtta 7.–12. klasside õpilased. Konkursil võib osaleda nii individuaalselt kui ka võistkondlikult (kuni kolm liiget). Töid saab esitada kahes vanusekategoorias: 7.-9. klass ja 10.-12. klass.

Konkursile esitatav videoklipp peab toetama väidet, et Jõgeval on hea elada ja töötada. Väljendamiseks võib kasutada näiteks, mõnda konkreetset tegevust või üritust, Jõgevaga seostatavat objekti, ettevõtet, elukutset, töötajat jne. Leidke inimesed, kes siiralt rõõmu tunnevad Jõgeval  elamisest ja töötamisest. Laske neil rääkida ja näidata, mis neile meeldib. Leidke ettevõte, kus on äge töötada. Laske näidata asju, mis teevad töötamise meeldivaks. Laske mõttel vabalt lennata. Konkursitöö peab vastama teemale, töö pikkus on üks kuni kolm minutit, töö algustiitris on ära märgitud konkursi teema ja autor (autorid). Konkursitöö loetakse vormistatuks kui video on üles laaditud YouTube keskkonda avalikuks vaatamiseks ning konkursile on esitatud täidetud ankeet.

Konkursitöid saab esitada 4. septembrist kuni 20.septembrini. 25.septembril avalikustab žürii kuni kümme paremat konkursitööd, mis osalevad 30.septembrini 2017 http://jogeva.kovtp.ee/jogevale-elama-ja-toole  rahvahääletusel. Hindamisel võtab žürii arvesse teemale vastavust, sõnumi edastamise selgust, loomingulisust ja originaalsust. Võitjate väljaselgitamisel on žürii kohapunktidel ja kodulehel rahvahääletuse tulemustel võrdne osakaal ning punktid summeeritakse. Võitjad kuulutatakse välja 3.oktoobril kell 15 peetaval ettevõtluspäeval Jõgeva kultuurikeskuses.

Konkursi võitjaid autasustatakse kahes eelnimetatud vanusekategoorias. Mõlema vanusekategooria auhinnaks on reis Brüsselisse. Lisaks panevad eriauhinnad välja JAEK,  ettevõtjad ja teised organisatsioonid.

Videokonkursi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid videoklippe Jõgeva mainekujunduse ja turunduse teemaliste  ürituste juures erinevates infokanalites. Pärast konkursitulemuste avaldamist märgitakse videoklippide kasutamisel alati ära autori nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele. Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud videoklipi autor, ning et kõik videoklipis kasutatud materjalid on kooskõlas autoriõigustega.

Vooremaa