Jõgeva maavanema arvates mõjutab haldusreformi ka Rootsi kuninga ammune otsus rajada Tartusse ülikool

Teisel Vooremaa konverentsil toimunud haldusreformi teemalises debatis ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev, et haldusmuudatuste eelset olukorda on sajandeid tagasi mõjutanud ka Rootsi kuningas Gustav II Adolf, kui ta otsustas rajada ülikooli Tartusse.

Debati moderaator, riigikogu liige Aivar Kokk küsis Jõgeva maavanemalt Viktor Svjatõševilt,  kas pärast haldusreformi võiks Jõgevamaale jääda kolm keskust – Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee piirkond.

“Ennekõike peaksid liitumised otsustama omavalitsuste elanikud. Jõgevamaal on välja joonistunud teatavad regioonid. Meie maakonna eripalgelisust tajusin juba siis, kui  seitsmekümnendate aastate lõpul ja kaheksakümnendate algul alustasin oma tööd  maamõõtjana. Piirkondade heatasemeliseks arenguks on aga vaja ka omavalitsustes pakutavate teenuste toetamist nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu rahadega,” vastas maavanem.

Mitmete jõgevamaalaste harjumust sageli Tartusse sõita pidas ta ajalooliselt välja kujunenud paratamatuseks. “Mõnes mõttes said põhjused alguse juba 17. Sajandil, kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf otsustas Tartusse ülikooli rajada. Kui tema otsusel oleks ülikool rajatud Põltsamaale, kulgenuks Eestimaa ja ka tänase Jõgevamaa areng hoopis teisiti,” märkis Svjatõšev.  

Aivar Kokk kinnitas, et debatil osalejate jutt oli asjalik ja mõttearendused sisukad. “Kahjuks on haldusreformi käekäigu osas veel palju teadmatust, kuid ma arvan, et septembris ja oktoobris laekub palju olulist informatsiooni juurde. Suurte omavalitsuste moodustamise kõrval peavad haldusmuudatuste läbiviimisse  mahtuma ka erisused. Vald, kus saadakse hästi hakkama, ei peaks minema kokku vallaga, kes ei saa hästi hakkama,” lausus ta.

Haldusreformi teemalises debatis osalesid ka Tartu maavanem Reno Laidre, Jõgeva linnapea Aare Olgo, Viljandi vallavanem Ene Saar ja  Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

Weinrauch teatas, et Pala vald kavatseb  jätkata iseseisva omavalitsusena ka tulevikus.

“Meie vallavanem on üks tubli mees Pala valla sees,” kinnitas  Pala vallavolikogu esimees Ene Toom.

Jaan Lukas