Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa väikeettevõtted plaanivad võtta uusi töötajaid

Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) kavatsevad võtta rohkem uusi töötajaid kui Eesti VKE-d keskmiselt, näitavad SEB uuringu Baltimaade ettevõtlusbaromeeter tulemused, teatas SEB kommunikatsioonijuht.

“Tänavu kavatseb töötajaid juurde värvata 18 protsenti Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru ettevõtetest, mis on Eesti parim näitaja,” ütles SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen ning lisas, et personali vähenemist prognoosib vaid neli protsenti Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa VKE-dest. “Uuringust selgus, et kolmes maakonnas kavatseb personali kõige aktiivsemalt suurendada info ja side sektor, kuhu kuuluvatest VKE-dest prognoosib töötajate kasvu 67 protsenti,” sõnas Leppänen.

Uuringu kohaselt on kaheksa protsenti Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonna VKE-dest optimistid ehk nad ootavad sel aastal üle 15 protsendi ulatuvat käibekasvu ning pessimiste ehk käibelangust prognoosivaid ettevõtteid on veidi alla kolmandiku. Kõige rohkem on Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaal optimiste veo ja laonduse (17 protsenti) ja töötleva tööstuse sektoris (15 protsenti). Seevastu info ja side ning kinnisvara sektoris käibekasvu optimistid puuduvad, kuid mõõdukaid optimiste on 67 protsenti sektori vastajatest.

Küsitletud Eesti ettevõtetest 64% plaanib efektiivsust parandada kas toodete või teenuste arendamise, töötajate koolitamise, ärimudeli muutmise või muude arendustegevustega. Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa näitaja on sellest veidi madalamal tasemel (60 protsenti). Kolme maakonna ettevõtted peavad kõige olulisemaks innovaatiliseks tegevuseks toodete või teenuste arendamist (40 protsenti).

Üle 30 000 euro suuruseid investeeringuid kavandab 16 protsenti Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonna ettevõtetest, mis on täpselt samal tasemel Tartu, Pärnu ja Viljandi maakonnaga, ning on ka Eesti üks tugevaim näitaja.

Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa VKE-dest kavatseb 15 protsenti minna uutele turgudele või laieneda olemasolevatel, mis on Eesti keskmisest (24 protsenti) märgatavalt väiksem. Uuringu kohaselt plaanib 83 protsenti maakonna väikeettevõtetest keskenduda siiski kohalikule turule.

Töötajaid kavatseb juurde võtta 18 protsenti Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru ettevõtetest, mis on Eesti parim näitaja. Töötajate arv jääb üldiselt stabiilseks, sest muutusi ei kavanda 78 protsenti vastajatest. Personali vähenemist prognoosib vaid neli protsenti Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaa VKE-dest. Kolmes maakonnas kavatseb personali kõige aktiivsemalt suurendada info ja side sektor (67 protsenti prognoosib töötajate arvu kasvu).

Välisriikidest on töötajaid neljas protsendis Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru VKE-des, mis on maakondade lõikes pigem tavapärane näitaja. Märgatav erinevus on vaid Harju- ja Raplamaa VKE-des, kus on välisriikidest pärit töötajaid koguni 11protsenti.

SEB Grupp viis viiendat aastat järjest Baltimaades läbi uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2017. Baltimaade ettevõtlusbaromeetri (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab 4542 eelmisel sügisel uuringus osalenud Balti VKE vaateid. Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaal osales uuringus 200 ettevõtet.

Uuringuga saab tutvuda siin: http://www.seb.ee/sites/default/files/web/files/uudised/BBO_2017.pdf

Vooremaa