Jõgeva haigla seina lõhkujad teada

Politseile on teada haigla seina, bussiootepaviljoni klaaside ning koolimaja akende lõhkujad ning neile on koostatud ka väärteoprotokoll, teatas politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Lasketiirumaja katuse ventilatsiooniavade lõhkujad on veel kontrollimisel. Üks väärteoprotokolli saanutest on täisealine, teised alaealised ja oma süüd nad ei eitanud. Kui süüdlased ja kannatanud ei jõua kahjude hüvitamise osas omavahel kokkuleppele, siis on kannatanul õigus pöörduda tsiviilkohtusse.

Ööl vastu 15. augustit lõhkusid vandaalid Jõgeva haigla seinas 82 plaati, kokku 30 ruutmeetrit. Katki löödi garaaži aken ja kangutati lahti hapnikujaama uks. Vallamaja vastas on bussiootepaviljonis lõhutud kaks klaasi. Veel on käidud vana lasketiiru katusel ning lõhutud ventilatsiooniavad ja samuti koolimaja aknad.

Vooremaa