Jarro Mihkelson üritab parandada kaht maailmarekordit

Esmaspäeval üritab Luua metsanduskooli õpilane ja Eesti üks parimaid juunioriklassi raiesportlasi Jarro Mihkelson ületada kahe raiespordi ala maailmarekordit – saeketi vahetuses ja laasimises, teatas kooli kommunikatsioonijuht.

Kui Jarro Mihkelsonil õnnestub esmaspäeval kehtivaid rekordeid ületada, ei lähe need siiski arvesse ametlike rekorditena rahvusvahelise raiespordi ühenduse IALC (International Association Logging Championships) arvestuses, kuna need pole püstitatud rahvusvahelises võistluskalendris olevatel võistlustel.

Ülevaade aladest (Eesti Metsaseltsi kodulehe järgi):
Saeketi vahetus
Võistlejal tuleb võimalikult kiiresti saelt kett maha võtta, saeplaat ümber pöörata ning vahetuskett peale panna. Uuesti kokku monteerimisel tuleb saekett ja kinnitusmutrid hoolikalt pingutada, sest sama saega tuleb sooritada järgnevad võistlusalad. Saeplaadi kinnitusmehhanismi järgi jagatakse saed kahte gruppi. Erinevatel gruppidel arvestatakse ajapunkte erinevalt. Ketivahetuse eest võivad parimad saada üle 120 punkti. Karistuspunkte saab mutri või keti mahapillamise, saeplaadi pööramata jätmise, keti lohaka pingutuse või valesti paigaldamise eest ning ohutusnõuete rikkumise eest.
Kehtiv maailmarekord on 8:38 sekundit. Selle püstitas Norra raiesportlane Ole Harald
L. Kveseth 2010. aastal Zagrebist toimunud raiespordi maailmameistrivõistlustel.

Okste laasimine
Laasitavale (ümaraks treitud) tüvele on sisse puuritud-löödud 30 kasepuust treitud 33 mm läbimõõduga tehisoksa. Laasimisel on ülesandeks võimalikult kiiresti lõigata tüvelt kõik oksad, vältides seejuures liiga pikkade oksatüügaste jätmist aga ka tüvele sisselõigete tegemist. Karistuspunkte võib saada lisaks normaja (30 sek) ületamisele ja laasimiskvaliteedi eksimustele ka tööohutusnõuete rikkumise eest. Laasimise eest on võimalik saada üle 440 punkti, millest 200 töö kvaliteedi eest ja ülejäänud soorituse kiiruse eest.
Kehtiv maailmarekord on 466 punkti (laasimise aeg 14 sekundit, karistuspunkte 0) ja selle tulemuse on saavutanud kaks raiesportlast – Saksamaa võistleja Briechle
Gerhard ja Valgevene raiesportlane Sergej Shkudrov 2010. aastal Valgevenes Raubichis toimunud võistlustel.

Vooremaa