Järgmisest nädalast saavad kalatööstused laenu taotleda

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) sõlmisid lepingu, mille järgi kavandab sihtasutus kalatöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele laene väljastada esialgu 7,2 miljoni euro ulatuses. Ettevõtjad saavad MES-ist laenu taotlema hakata tulevast nädalast, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Lepinguga volitatakse sihtasutust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 vahenditest välja andma laene kala töötlemise ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele. Esimeses etapis hakatakse laene väljastama kala töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele.

“Rahastamisvahendi kasutamise eesmärk on anda Eesti kalandusesektorile kiire ja püsiv ligipääs laenurahale just selliste laenutoodete näol, mida siiani kalaettevõtjate jaoks turul ei olnud,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. “Sihtasutuse poolt antava laenuga teostatava investeeringu puhul on ettevõtjale jäetud suurem valikuvabadus ja sellel on oluliselt vähem piiranguid võrreldes näiteks tagastamatu abiga. Samas tuleb silmas pidada, et laenu peab kasutama investeeringuks kalatöötlemisse.”

Esialgu on plaanis avada kaks rahastamisvahendit: kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen – laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 10 000-100 000 eurot ning laenuperioodi pikkus kuni viis aastat. Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen – laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 100 000-500 000 eurot ning laenuperioodi pikkus kuni 15 aastat.

MESi juhatuse liikme Madis Reinupi sõnul näitab sihtasutuse varasem kogemus laenude väljastamisel, et nõudlus selliste laenutoodete järele on olemas. “Eelmisel Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 eelarveperioodil andsime laene ligi 6 miljoni euro ulatuses investeeringuteks tootmisesse või töötlemisse vesiviljelusega alustavatele või tegelevatele ettevõtetele ning kalanduse tootjate ühendusele. Huvi nende meetmete vastu oli väga suur,” ütles Madis Reinup. “Tulevast nädalast oleme valmis alustama kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtjate laenutaotluste vastuvõtmisega.”

EMKF 2014-2020 raames plaanitava rahastamisvahendi kogumaht on 15 miljonit eurot ja sellest EMKF 2014-2020 osalus 75 protsenti ja Eesti riigieelarve osalus 25 protsenti. Rahastamisvahendi mahuks on kavandatud esialgu 7,2 miljonit eurot.

EMKF 2014-2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014-2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Vooremaa