Jahimehed on metssigade küttimismahust täitnud 72 protsenti

Jahimehed on jaanuarikuu alguse seisuga küttinud 21 427 metssiga ehk 72 protsenti ettenähtud mahust, teatas keskkonnaameti pressiesindaja.

Küttimisandmete aruandest selgub, et kõige rohkem on metssigu kütitud Saaremaal, kus küttimismahust on täidetud juba 116 protsenti. Lähiajal on oodata küttimislimiidi täitumist ka Hiiu- ja Läänemaal, kus praeguse seisuga on kütitud vastavalt 87 protsenti ja 81 protsenti nõutud mahust. Kõige tagasihoidlikumalt on kütitud Võru-, Viljandi-, Valga- ja Põlvamaal, kus limiidist on täidetud 40-55 protsenti. Mainitud maakondadest ja Tartumaalt on leitud ka enim surnud metssigu.

“Esitatud küttimistulemuste alusel võib järeldada, et küttimiskvoodi tähtaegse täitmisega võib tekkida raskusi jahipiirkondades, kus sigade aafrika katk on vähendanud metssigade arvukust. Siiski oleme lootusrikkad limiidi täitmise osas, kuna küttimist soodustavad lisameetmed ja värske lumekate kindlasti lihtsustavad metssigade leidmist ning küttimist. Nimelt kinnitasime jahiseadusest tuleneva võimaluse küttida metssigu seisvast sõidukist ning kunstliku valgusallika abil 2016. aasta 6. jaanuarist  kuni järgmise jahiaasta lõpuni 2017. aasta 28. veebruaril,” lausus keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Jaanus Kala. Tema sõnul on sõidukites lasu sooritamiseks parem vaateväli, kuna kütt asub maapinnast kõrgemal ning kunstliku valgusallika kasutamine aitab täpsemalt küttida hämaratel talvepäevadel, mil loomulikku valgust napib.

Küttimisstruktuurist ja -mahust kinnipidamine on vajalik selleks, et oleks võimalik langetada metssigade arvukust kiires tempos ning seeläbi tagada seakatku hääbumine looduses ning vältida edasist majanduslikku kahju. Kõige olulisemaks edu saavutamise eelduseks on hea koostöö jahimeestega ning nende operatiivne info nii kütitud kui katku surnud sigade arvukuse kohta, mille alusel saab vajadusel korrigeerida küttimismahtusid.

Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös keskkonnaagentuuri, keskkonnainspektsiooni ning veterinaar- ja toiduametiga. Metssigade küttimisandmete aruanded avaldatakse igakuiselt keskkonnaameti kodulehel.

http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jahindus-4/kuttimisandmed/metssigade-kuttimisandmed/
Vooremaa