Jaanuaris alustab Jõgeval mittetulundusühingute juhtide arenguprogramm

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ootab maakonna kodanikeühenduste juhte jaanuarist maikuuni kestvasse kuuest moodulist koosnevasse koolitusprogrammi, teatas JAEKi kodanikeühenduste konsultant.

Arenguprogrammi eesmärgiks on tegeleda vabaühenduste tegutsemisvõime ja finantssuutlikkuse arendamisega. Koolitusteemade valikul lähtuti nii valdkondlikest uuringutest-analüüsidest kui möödunud hooaja tagasisidest nii osalejatelt, koolitajatelt kui arenduskeskuse konsultantidelt.

Tänavuse programmi keskseks teemaks on juhi kui inimese arendamine ehk kõik see, mis aitab juhil olla parem juht – kuidas vältida läbipõlemist, kuidas juhtida inimesi, kuidas juhtida oma aega jne. Tugev juht loob eeldused ka tugevale vabaühendusele.

Arenguprogramm on üles ehitatud kaheosaliselt: esimeses osas juhi ja vabaühenduse laiema võimekuse tõstmisele keskenduvad teemad, teises osas praktilised teadmised või oskused spetsiifilistel teemadel.Koolitusel osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi ühingu diagnostikast ja eneseanalüüsist, arengu- ja tegevuskavade koostamisest, juhi kompetentside ja meeskonna arendamisest, läbipõlemise vältimisest ning praktilisi nõuandeid juriidikast ja kommunikatsioonist.

Kuue  akadeemilise tunni pikkused koolitused toimuvad 31. jaanuaril, 21. veebruaril, 15. märtsil, 6. ja 27. aprillil ning 17.mail Jõgeva maavalitsuse saalis algusega kell 10. Programmis osalemise tasu on 15 eurot, mis sisaldab kõiki koolitusi, õppematerjale ja kohvipause.

Arenguprogrammis osalemiseks tuleb täita Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.eeolev motivatsiooniankeet hiljemalt 16.jaanuariks. Arenduskeskuse kodulehel on kättesaadav ka põhjalikum koolituskava ja osalemise tingimused.

Arenguprogrammi läbiviimist toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vooremaa