Innovest saab toetust taotleda õpetajate täiendõppe ja baaskoolituste läbiviimiseks

Alates tänasest kuni 8. jaanuarini on avatud taotlusvoorud õpetajate täiendõpe ja õpetajate baaskoolitused. Toetust on oodatud taotlema ülikoolid ja täienduskoolitust pakkuvad organisatsioonid. Kokku on võimalik välja jagada 500 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha, teatas sihtasutus Innove.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul oodatakse taotlusvooru projekte, mis mitmekesistaksid õpetajatele pakutavaid täiendusõppe võimalusi. “Varasemates voorudes läbi viidud koolitustel osalenud õpetajad on hinnanud neid oma töö jaoks väga kasulikeks ning loodame, et ka selles voorus on täienduskoolitusasutused valmis pakkuma eripalgelisi õpetaja professionaalset arengut tõhusalt toetavaid koolitusi,” usub Parve.

Voorust õpetajate täiendõpe on oodatud toetust taotlema kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad täienduskoolituse standardi nõuetele. Kavandatavad projektid peavad olema teemadel kaasava hariduse rakendamine, ohutus või tervis, rõhuasetusega vaimsele tervisele. Õpetajatele pakutav täiendõpe peab toetama läbivalt ka IKT oskuse tõusu, eneseanalüüsioskuse ning õpilaste üld(võtme)pädevuste kujundamise kasvu. Täpsemalt<http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope>
Voorust õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused saavad toetust taotleda Tartu ülikool ja Tallinna ülikool. Plaanitavad tegevused peavad olema seotud ainedidaktika või kutsestandardite valdkonnaga ning toetama läbivalt IKT oskuse tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu. Täpsemalt<http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/baaskoolitused>

Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Taotlusvoore viib läbi SA Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, mõlemad taotlusvoorud on avatud 20. novembrist kuni 8. jaanuarini 2018 kl 17. Taotlused tuleb Innovesse esitada elektroonilises keskkonnas E-toetus<https://etoetus.struktuurifondid.ee/>.

Taotlejad on oodatud Innovesse ka nõustamisele 11. detsembril või 18. detsembril, huvilistel palume eelnevalt registreeruda Innove kodulehel.<http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope>
Vooremaa