Elektriliinide ümbrus puhastatakse võsast

Elektrilevi sõlmis nelja partneriga viieaastased lepingud elektriliinide ümbruse puhastamiseks võsast ja puudest. Lepingute kogumaht on ligikaudu kaks miljonit eurot ning need hõlmavad liinikoridoride hooldustöid Lääne-Viru, Tartu, Jõgeva, Järva ja Võru maakondades, teatas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist.

Üle Eesti on Elektrilevil liinikoridoride hooldustöödeks kokku 17 partnerit. Igal aastal puhastatakse võsast, okstest ja puudest umbes 3000 kilomeetrit liine ning võrguettevõttel kulub neile aastas keskmiselt 2,5 miljonit eurot. Elektrilevi ligi 61 000 kilomeetrisest võrgust asub metsastel aladel umbes 15 000 kilomeetrit ning nii saab viie aastaga metsasel alal asuvatele liinilõikudele nii-öelda ring peale.

Et üheks sagedasemaks rikete põhjustajaks on liinide langenud puud, on liinikoridoride hooldus elektrivarustuse tagamiseks väga oluline.

Hooldustöödel vaadatakse, milliseid metsatüüpe liinid läbivad. Kui on tegemist sega- või lehtpuumetsadega, tehakse liinikoridor puudest puhtaks laiemalt. “Lehtpuumetsas kukub suure tuule või paksu lumega kõige enam puid liinidele. Seevastu tugevate okaspuumetsade puhul on puhastatav koridor kitsam, sest okaspuud on nii kergesti ei murdu,” selgitas hoolduse põhimõtteid Elektrilevi korrashoiutööde juht Kalmer Susi.

Kõik liinikoridoride hooldustööd kooskõlastatakse maaomanikega. “Palume maaomanikelt kooskõlastamisel mõistvat suhtumist. Lisaks varustuskindlusele on liinikoridoride hooldus oluline ka ohutuse seisukohast, et maha kukkunud liinid ei seaks ohtu inimelusid,” rõhutas Susi. Kooskõlastamisel lepitakse kokku tööde aeg ja asukoht. Liinikoridoride hoolduse käigus raiutud materjal kuulub maaomanikule.

Vooremaa