Hea valimistava valvurid asuvad kampaaniatel silma peal hoidma

Sel nädalal asuvad taas tööle valimiste valvurid, kes hoiavad silma peal valimiskampaaniatel ning nende vastavusel heale valimistavale. Vabaühenduste liidu algatuse eesmärgiks on aus ja sisuline kampaania ning tähelepanujuhtimine ebaeetilistele võtetele, teatas vabaühenduste liidu valimiste valvurite koordinaator.

Hea valimistava koostati 2009. aastal ja selle 11 punkti jagunevad neljaks põhimõtteks: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, keskendutakse sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud.

Tänavuste valimiste eel tehti esmakordselt tavasse ajakohaseid täiendusi. Valvurite koordinaatori Andrei Liimetsa sõnul on hea valimistava tuum ajatu, kuid kuna seekord valivad ka 16-aastaseks saanud, lisati viide haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele kampaania tegemisel koolides. Täpsustati ka teisi tava punkte, näiteks lisandus hoiatus kontrollimata faktide või valeinfo levitamise eest.

Valimiste valvuritena hoiavad tänavu kampaanial silma peal Mari-Liis Jakobson, Tõnis Saarts, Tarmo Jüristo, Anna Karolin, Marek Reinaas, Jüri Nikolajev, Heliis Nemsitsveridze ja Alari Rammo. Kõik valvurid löövad kaasa vabatahtlikena ning esindavad isiklikke seisukohti. Iga nädala rikkumistest tehakse kokkuvõte reedeti.

Valimiste valvurid teevad koostööd Eesti Noorteühenduste Liidu kokku kutsutud noorte valimisvalvuritega, kes jälgivad kampaaniate läbiviimist koolides üle Eesti.

Hea valimistava teksti leiab http://heakodanik.ee/hea-valimistava-tekst. Kõigist rikkumiskahtlustest palutakse anda teada valimistava@heakodanik.ee.

Vooremaa