Haridusministeerium teeb ettepaneku viienda koolivaheaja lisamiseks

Haridus- ja teadusministeerium saadab partneritele arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt lisanduks senisele neljale koolivaheajale ka viies, et jaotada kevadele kuhjunud õppekoormust ühtlasemalt ning vähendada kevadväsimust, teatas ministeeriumi konsultatsiooniodsakonna konsultant.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnul jaotub õppekoormus veerandite vahel Eesti koolides praegu ebaühtlaselt. “Kevadised veerandid on 10-15 päeva pikemad kui sügisesed, samas on õppeaasta teisel poolel lapsed ja õpetajad rohkem väsinud. Pakume seepärast välja idee kehtestada riiklikult üks talvine lisavaheaeg. Ootame ettepanekule tagasisidet koolidelt, lapsevanematelt ning õpilastelt,” rääkis minister Ligi.

Eesti kooliaasta on OECD riikide üks lühemaid, mis aga tähendab, et Eesti lastel tuleb samu teadmisi omandada lühema aja jooksul kui teistes OECD riikides. Seega on õppekoormus võrreldes teiste riikide lastega suurem ning see annab eriti tunda pikkadel kevadistel veeranditel. Lisavaheaeg pikendaks talvise lisapuhkuse arvelt kooli õppeaastat umbes nädala võrra.

Välja pakutud viie vaheaja määramisel on arvestatud, et õppetöö jaotuks võimalikult ühtlase pikkusega perioodideks. Eelnõule oodatakse tagasisidet kahe nädala jooksul koolijuhtide, õpilaste, lapsevanemate ja omavalitsuste esindajatelt.

Eelnõu pakub välja koolivaheajad 2017/2018. õppeaastaks

1) sügisvaheaeg 21. – 29. oktoober 2017;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 
3) suusavaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
4) kevadvaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
5) suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.
                                                                                                          
Üle-eelmisel aastal said omavalitsused ja koolid õiguse soovi korral kehtestada ka riiklikest erinevaid vaheaegu. Mitmed koolid on viie vaheaja süsteemi juba katsetanud –  kaheksa riigigümnaasiumi üheksast tegutsevast on otsustanud selle kasuks. Samuti otsustas viimati Pärnu, et järgmisel õppeaastal on linna koolidel talvel üks lisavaheaeg ning sama
kaalub ka Tartu.
Koolipidajale ehk kohalikule omavalitsusele jääb endiselt võimalus direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada vaheajad oma äranägemise järgi. Tingimuseks on, et koolis peab õppeaasta jooksul olema vähemalt neli vaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat ning suvine koolivaheaeg peab kestma vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.
Vooremaa