Haridusministeerium kutsub taas tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik haridus- ja teadusministeeriumi  veebilehe http://www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, teatas ministeeirumi kommunikatsiooniosakond.

Aasta õpetaja galal Eestimaa õpib ja tänab tunnustatakse  haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Tunnustatakse piirkondlikult ja üleriigiliselt tulemuslikku tegevust, millel on  märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.  Lisaks tõstetakse Aasta õpetaja galal esile ka õppureid ja nende juhendajaid,  kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel  võistlustel. Samuti on kogu ettevõtmise eesmärgiks heade kogemuste  jagamine üle Eesti.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes  kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja,  gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud,  suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks  tööd esmalt maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon, kes  seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele  komisjonile. Üleriigilisele komisjonile esitatud õpetajate kohta ootame ka õpilaste arvamusi, mis võiksid olla kuni kaheminutilise videoklipi vormis.

Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuva Aasta  õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti  Haridustöötajate Liit ja SA Innove ning millest sünnib ka otseülekanne televisioonis.

Vooremaa