Hakatakse menetlema Puurmani elanike ettepanekut

Põltsamaa vallavalitsusele laekus neljapäeval 329 allkirjaga ettepanek Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Laasme, Pikknurme, Tammiku, Tõrve ja Kursi külade ning Puurmani aleviku elanikelt, millega soovitakse algatada menetlus mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu Tartumaal.
Vallavalitsus tutvub ettepanekuga ning asub seda menetlema seadustes sätestatud korras. 
VOOREMAA