Euroopa muinsuskaitsepäevade raames ootavad külastajaid mõisapargid, militaar- ja arheoloogiapärand

Sellel nädalal ehk 7.-10. septembril peetavate Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on pärand ja maastik. Tähelepanu keskmesse tuuakse see osa pärandist, mis on oluliselt mõjutanud meie igapäevase keskkonna kujunemist: mõisapargid, militaar- ja arheoloogiapärand. Nagu tavaks, toimub ka seekord muinsuskaitsepäevade raames huvilistele ekskursioone üle terve Eesti. Euroopa muinsuskaitsepäevade avasündmuseks on 7. septembril toimuv seminar Quo vadis, maastikupärand?, mis toob kokku kultuuri- ja looduspärandi spetsialiste ühise mõtteruumi leidmiseks, teatas muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik.

Euroopa Muinsuskaitsepäevade avaseminari Quo vadis, maastikupärand? eesmärk on joonistada välja erinevate erialade lähemised maastikule ning tekitada ühine arutelu maastikuliste väärtuste esiletoomiseks ja säilitamiseks. Teema muudab päevakajaliseks praegu käsil olevad ettevalmistused Eesti ühinemiseks Euroopa maastikukonventsiooniga. Konventsioon käsitleb kogu meid ümbritsevat keskkonda maastikuna, mille puhul tuleb lisaks loodusele arvestada ka inimtegevuse olulist rolli selle kujunemisel. Seminar toimub muinsuskaitseameti, Tallinna ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse ja vabaõhumuuseumi koostöös.

Selleks nädalavahetuseks külastuskohtadena välja valitud mõisapargid, militaar- ja arheoloogiapärand toovad hästi esile inimese ja looduse koosmõju maastiku kujunemisel. Vanad mõisapargid räägivad eri aegadel moes olnud ettekujutusest maastiku ilust ja selle välja toomiseks kasutatud kujundusvõtetest, mis nüüd on levinud igapäevapraktikatesse. Linnused, kindlused, bastionid ja 20. sajandi suurte sõdade kaitseliinid on Eesti ajaloo kõnekad maastikulised rajatised ja räägivad sõjapidamisviiside arengust. Arheoloogiapärand laiemalt kannab aga endas maastiku kujunemise mitmekihilisust.
Muinsuskaitsepäevade sündmused toimuvad üle terve Eesti pea kõigis maakondades ja on huvilistele tasuta. Kavas on ekskursioone, avatud uste päevi, seminare ja palju muud põnevat: nii näiteks on Hiiumaal huvilistel võimalus osaleda militaarmaastike matkal, mitmes maakonnas ootavad külastajaid äsja värskenduskuuri läbi teinud mõisapargid (Neeruti mõisa park Lääne-Virumaal, Keila-Joa mõisa park Harjumaal) või kus taastamistööd on peatselt plaanis (Uuemõisa mõisa park Läänemaa, Purdi mõisa park Järvamaal). Arheoloogiapärandiga on võimalus tutvuda Võrumaal, kus arheoloog Tanel Moora tutvustab Võru linna varast ajalugu ehk linna külje all asuvaid Tamula kiviaegseid asulakohti ja sealseid leide.

Muinsuskaitsepäevade sündmuste kava maakondade kaupa www.muinsuskaitseamet.ee/sundmused<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.muinsuskaitseamet.ee%2Fet%2Fsundmused&h=ATMCzTk8MMc6VoIOCL7StkeCvn_3ff_5-MaGjZe7GRAvldlIpJjoaiJNXoiOLxpWOQaQ9nFInejJ4Q3H08dYdvMz2xKhEC3K4_WgLxAbrhEJVV7dJqS2Ud7MoSkv8eBi6yiX68EsSv2tSebG1MCjU6OXzAUTZ4CjXIRKVPHvY7e36rRWaFVg>
Muinsuskaitsepäevade sündmuste ajakava:
7. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1475
8. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1472
9. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1476
10. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1477
Euroopa muinsuskaitsepäevade traditsioon sai alguse 1985. aastal Euroopa Nõukogu eestvedamisel.

Vooremaa