Euroopa Komisjon tunnustab Jõgevamaa gümnaasiumi projekti

Euroopa Komisjon tunnustab 6. mail Euroopa noortenädala raames Brüsselis Erasmus+: Euroopa Noored programmi parimaid projekte. Eestist pürgib parima noorteprojekti tiitlile Jõgevamaa gümnaasiumi projekt “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?”, mis tõi kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad selleks, et leida lahendusi ja võimalusi noortele ettevõtlusega alustamiseks ja tegelemiseks Jõgevamaal, teatas sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Möödunud aastal pärjas haridus- ja teadusministeerium Jõgevamaa gümnaasiumi projekti tiitliga aasta tegu noortevaldkonna tunnustussündmusel.

“Üks selle ja meie eelmise projekti kõige olulisem tulemus on minu hinnangul see, et poliitikud võtavad noori järjest enam võrdväärsete partneritena ning neid ei pea enam veenma, et noorte arvamus on samuti oluline,” rääkis projektijuht Nele Graverson.

Tema sõnul on kohalikes poliitikutes tekkinud valmisolek noorte toetamiseks, kui noored oma ideede ja koostöösoovidega ise nende poole pöörduvad. Veelgi olulisemaks aga peab Nele seda, et ka noored ise on hakanud rohkem vastutust võtma ning mõistavad, et kõige enam sõltub nende enda ja kodukoha parem tulevik just nende enda initsiatiivist.

Projektis osalenud Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Karolin Küngas ütles, et seminari käigus said noored end otsustajatele positiivselt tõestada ning on märganud, et pärast seminari kaasatakse neid rohkem erinevatele koolitustele, üritustele, aruteludesse. “Lisaks sain ka enda jaoks kinnitust, et soovin kindlasti edasi õppida just ettevõtlust ja projektijuhtimist,” lisas ta.

“Jõgevamaa gümnaasiumi projekt on heaks näiteks valdkondadeülesest koostööst, sest ühise probleemi lahendamiseks panustasid nii ettevõtlus- kui avaliku sektori esindajad koostöös noortega. Samuti on väga oluline tulemus see, et projektis õpitut tunnustati ka kooli õppekava raames ning seminaridest osa võtnud noored said oma panuse eest kirja valikkursuse,” peab sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kost oluliseks ka noorte mitteformaalse õppimise tunnustamist.

Projekti “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?” esindajad osalevad 6. mail paremate projektide välinäitusel Euroopa Parlamendi ees ning samal päeval toimuval kõrgetasemelisel poliitilisel debatil, mille raames tunnustatakse ka Erasmus+: Euroopa Noored parimaid noorteprojekte.

Lisaks Jõgevamaa Gümnaasiumi projektile esitas SA Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroo Euroopa Komisjonile veel kolm nominenti:
 Ahtme Kooli noortevahetuse Skills for meaningful life 2”
MTÜ Shokkin Group koolitusprojekti “Young Entrepreneurs in Action:
Discovering means of beating unemployment”
MTÜ Päikeseratas Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti “Wings of Dream”

European Youth Awards on Euroopa Komisjoni poolt programmi Erasmus+: Euroopa Noored parimatele projektidele antav auhind. Iga programmiriigi riiklik agentuur (Eestis sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo) esitab Euroopa Komisjonile oma nominendid. Nominendid valiti aastatel 2012-2014 elluviidud projektide seast. Euroopa Komisjon omakorda valib igast riigist ühe parima, mis kandideerib auhinnale European Youth Awards 2015.

Vooremaa