Ettevõtted saavad küsida toetust teadusuuringute tellimiseks

Alates 23. jaanuarist pakuvad sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusagentuur taas ettevõtetele toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks, teatas teadusagentuuri kommunikatsioonispetsialist.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) eesmärk on kaasata teadlasi ettevõtete rakendusuuringutesse ning ühtlasi tuua rohkem eraraha teadus- ja arendustegevusse. Alanud teises taotlusvoorus pööratakse varasemast rohkem tähelepanu kulutustele, mida tehakse teadusasutuselt tellitava arendusprojekti elluviimiseks ettevõtte sees.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand märkis, et NUTIKAS toetusmeede on muudetud ettevõtetele märksa atraktiivsemaks. “Anname ettevõtetele rohkem vabadust ja võimalusi toetussummade kasutamisel, et suurendada nende huvi teadlastelt rakendusuuringute ja tootearendusprojektide tellimise vastu. Erasektori tellimusel või ettevõtetega koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse soodustamine on ühe eesmärgina toodud välja ka valitsuse tegevusprogrammis.”

Toetussumma ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni 2 miljonit eurot. Sellest vähemalt 80 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 20 protsenti toetuse summast on aga lubatud kasutada nende kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Võrreldes esimese taotlusvooruga on laienenud abikõlbulike kulude ring ning on suurenenud nende kulude osakaal.

NUTIKAS toetuse määr<https://issuu.com/eestiteadusagentuur/docs/ta_nutikas_voldik_veeb> on 25-70 protsenti projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus.

Vooru lõpuni üheksa miljonit eurot. Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata projekti tulemustest huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS<http://www.etis.ee/>). Taotlusvooru eelarve on üheksa miljonit eurot. Taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 või eelarvemahu täitumiseni.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 30.01.17 Tartus ja 31.01.17 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 29. jaanuarini või kohtade täitumiseni siin.<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9azQbfJYPNNRughi-7In-b-7BhlOXE5t7jaSQzLVPlT3Zw/viewform?c=0&w=1>

Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades on haridus- ja teadusministeeriumi toetusmeede, mille eesmärk on soodustada koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel, suunates teadusasutusi rohkem arendama ka ettevõtetele olulisi valdkondi. Aastani 2022 on toetusmeetmes kasutamiseks 26,6 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengufondist ja Eesti riigilt.Taotlusvooru info SA Archimedese kodulehel<http://www.archimedes.ee/nutikas>

Ettevõtetele teaduspartneriks sobilikud Eesti teadus- ja arendusasutused SA Eesti Teadusagentuuri kodulehel<http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/>

Toetusmeetme ülevaatlik infovoldik<https://issuu.com/eestiteadusagentuur/docs/ta_nutikas_voldik_veeb>

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade kirjeldus<http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/#NS>

Vooremaa