Ettevõtlusminister Liisa Oviir kutsub 8. oktoobril heiskama Eesti lippu

Ettevõtlusminister Liisa Oviir kutsub kõiki ettevõtteid, asutusi ja kodumajapidamisi üles 8. oktoobril ettevõtjate auks heiskama Eesti lipu.

“Eduka riigi vundamendiks on ettevõtlik rahvas. Ent ettevõtlikkus ei ole pelgalt firma omamine või juhatusse kuulumine. See on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ning riskijulgus,” rääkis Oviir.

“Koalitsioonileppe lubadus seada sisse ettevõtja päev kiideti eelmisel nädalal heaks ning valitsuse korraldusel heiskavad riigi- ja kohalike omavalistuse asutused ning avalikõiguslikud juriidilised isikud sel päeval, 8. oktoobril Eesti lipu.

Lipu heiskamisega näitame, et ettevõtlus on meile oluline ning me soovime ettevõtjaid väärtustada. Kõik, kes sel päeval lipu heiskavad, näitavad oma toetust ettevõtjatele.

Ettevõtja on riigi ja ühiskonna tugisammas ning väärib lipupäeva. Ühiskond kestab ja areneb kiiremini tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ning suudavad oma unistused tegudeks muuta. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnale väärtusi, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes,” lisas ettevõtlusminister.

Vooremaa