Esimene meeter päikesest elektrit tootvast teekattest asub tehnikaülikooli linnakus

Tehnikaülikooli teadlaste loodud nutikas teekate on ainulaadne, sest sobib kasutamiseks põhjamaade kliimas. Ruutmeeter nutikat teekatet toodab tavalise päikesekiirgusega (AM 1,5) energiat 70W. Teekate asub tehnikaülikooli linnakus, teatas TTÜ pressiesindaja.

TTÜ küberneetika instituudi dotsent Arvo Mere kinnitab, et ülikooli teadlaste loodud materjal peab töötama ka kergema lume korral, olema kaitstud soolvee ja üldise niiskuse eest. “See on sisuliselt päikesepaneel, mis on kaitstud keskkonnamõjude eest ning talub ka näiteks veoauto raskust ja on piisava hõõrdeteguriga,” ütleb dotsent Mere.

Ka pilvise ilmaga elektrit tootev teekate sobib paigaldamiseks näiteks kergliiklusteedele ja ülekäiguradadele. Sellesse on integreeritud LED valgusribad, mida saab kasutada tee äärejoontel liiklusohutuse tõstmiseks. Tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma lektor Ain Kendra lisab: “Nutikas teekate sobib eriti hästi kohtadesse, kuhu ei ulatu elektrivõrk, kuid elektrit on vaja, näiteks lokaalseks tarbimiseks olulise valgusfoori tööks või helikopteri maandumisplatsi tarvis. Erinevate kattematerjalide katsetamisel jõuti kasutatud katteseguni EPO vaigust ja karastatud klaasi purust, see andis päikeseenergia tootmiseks piisava läbipaistvuse. Selle ettevõtmise väga oluline osa on ülikoolisisene koostöö – niivõrd suures ülikoolis on tõesti igast valdkonnas teadlane olemas.”

Elektrit saab ka salvestada ning kasutada näiteks valgusfooride, LED-tänavavalgustite või valgustatud liiklusmärkide tööshoidmiseks. Praeguste arvestuste kohaselt peaks teekatend sulatama ka lund kuni -5 kraadises temperatuuris. Nutika teekatte loojad on alustamas koostööd esimeste tellijatega.

Teekate koosneb polümeeridest ja klaasist, on vastupidav ning hea haarduvusega, selle moodulid on ühendatud viisil, et kui üks moodul langeb mingil põhjusel rivist välja, suunatakse vool mittetöötavast moodulist mööda. Teekattel on suur raskustaluvus ning ta talub rõhku 1000 jõukilogrammi ruutsentimeetri kohta – näiteks veoauto rõhk on oluliselt väiksem.

Unikaalse teekatte töötasid välja TTÜ teadlased keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaborist, teedeehituse ja geodeesia uurimisrühmast, polümeeride- ja tekstiilitehnoloogia teaduslaborist, koostöös tehti ka Tallinna tehnikakõrgkooli ekspertidega. Töö tellijaks on maanteeamet.

Taavi Tõnts maanteeametist kinnitab, et uus, viienda põlvkonna teekate on 21. sajandi väljakutse tulevastele inseneridele. “Praegu kasutatavaid fossiilsel bituumenil põhinevad lahendusi on Eestis ja maailmas rohkem kui sada aastat arendatud ning tööd selles vallas jätkuvad. E-katenditesse saab näiteks integreerida LED tuledega liiklusmärgistuse, mis tõstab liiklejate ohutust. Massilisemat kasutust näen sellel tehnoloogial kümne aasta pärast — kui tavalised päikesepaneelid ei mahu enam majade katustele ja põldudele ära. USA ekspertide tehtud arvutuste järgi saab e-katendite abil kolm korda rohkem energiat, kui hetkel tarbitakse. Seda juhul, kui kogu teedevõrgu katte saaks multifunktsionaalselt tööle rakendada. Loodan, et noored näevad inseneriõppel palju põnevaid väljakutseid ning seda tullakse õppima,” rõhutab Tõnts.

Sarnaseid lahendusi on katsetatud ka Prantsusmaal, Poolas ja Ameerika Ühendriikides, kuid Eesti teekatend on unikaalne, sest baseerub nn ühel elemendil, mida saab patareiks ühendada vastavalt teekujule ja on loodud arvestades põhjamaade kliimat ning ilmaolusid.

Vooremaa