Erivajadustega inimeste kodusid kohandatakse 12 miljoni euro eest

Alates 2015. aastast investeeritakse 12 miljonit eurot puudega inimeste kodude kohandamiseks, et kodud vastaksid konkreetsete inimeste erivajadustele, teatas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna allkirjastas toetuse andmise tingimused, mille alusel saavad vähemalt kaks tuhat erivajadustega inimeste kodu igapäevategevusteks paremini varustatud.

“Erivajadustega inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti mõjutab elukeskkond kõige otsesemal moel. Kodud ei ole enamasti ehitatud erivajadustega inimeste poolt kasutamise ja neile juurdepääsu peale mõeldes. Näiteks enamikes ratastooli kasutajate korterites on ukseavad ja lävepakud kohandamata või ei ole ligipääsu korterile,” ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. “Järgmise seitsme aasta jooksul saavad vähemalt kaks tuhat kodu toetust, et suurendada puudega inimeste iseseisva toimetuleku võimet ja vähendada abistajate hoolduskoormust,” lisas minister.

Kohandamise elluviijaks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, kes hakkab vastu võtma ja hindama taotlusi, aitab välja töötada sobivad lahendused ja tellib vajalikud ehitustööd. Taotlusi saavad esitada erivajadusega inimesed, kelle puude kehtivusaeg on kauem kui kuus kuud ning kes vajavad abi või on raskusi igapäevategevustel. Vajadusel saavad taotluse esitada nende esindajad.

Avaldusi eluruumide kohandamiseks saab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele hakata esitama järgmise aasta teises kvartalis, sellele eelneb ka vastavasisuline teavitus. Täpsem info on sotsiaalministeeriumi kodulehel<http://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond-0>.
Investeeringut toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Vooremaa