Erakütte Jõgeva kliendid saavad moodsad soojuse kauglugemise arvestid

Tänaseks on energiakontsern Utilitas liitnud poolte klientide soojusarvestid kauglugemissüsteemiga ning aasta lõpuks on kauglugemisele üle viidud kõik kliendid üle Eesti. Selle tulemusena suureneb kaugküttesüsteemi energiatõhusus, varustuskindlus ning mugavus klientidele, teatas Utilitase kommunikatsioonijuht.

Märtsikuu lõpuks on uue süsteemiga liidetud üle 2200 soojusarvesti Tallinna Kütte võrgus ning Erakütte võrkudes Raplas ja Keilas. “Kaugloetavad arvestid teevad klientide elu mitmes mõttes lihtsamaks. Esiteks ei pea enam igakuist soojusenergia tarbimise näitu teatama. Samuti tekib kliendil võimalus optimeerida täpsema andmestiku põhjal hoonete soojuskasutust. Huvi korral saavad süsteemiga juba liidetud kliendid soojaettevõttelt küsida ühetunnise intervalliga statistikat tarbimise kohta,” selgitas Utilitase juht Priit Koit.

Ta rääkis, et uus süsteem on kasulik ka soojusettevõtte jaoks. “Pidev reaalajas ülevaade aitab kiiremini tuvastada ja operatiivsemalt reageerida võimalikele riketele, kadudele ja leketele ning juhtida täpsemalt kogu soojusvõrgu tööd,” lisas Koit.

Soojusvõrgu töö jälgimiseks ja kvaliteetse teenuse osutamiseks paigaldatakse soojusvõrgu kriitilistesse punktidesse uued kaugloetavad rõhuandurid. Utilitas võtab kasutusele ka kaugloetavad seadmed soojustorustike signaaltraatide lekkeinfo edastamiseks. Arendustöö tulemusena on uus süsteem ülevaatlikum, kasutades turvalist reaalajas krüpteeritud andmesidet.

Kauglugemissüsteemile üleminek on kliendile tasuta. Utilitas kontsern panustab jätkuvalt energiatõhususe, varustuskindluse ja energiajulgeoleku suurendamisse. Ettevõttele on oluline keskkonnasõbralikkus hinda tõstmata, mida võimaldab laialdasem kohalike ja taastuvate kütuste kasutusele võtmine. Kontserni tegevuse fookuses on kaasaja vajadustest lähtuv tootmine, mille oluliseks eelduseks on tehnoloogiline areng.

Kontserni ettevõtted varustavad soojusega 4500 hoonet, sh 130 000 kodumajapidamist üle Eesti. Ettevõte tegutseb Tallinnas, Maardus, Keilas, Haapsalus, Raplas, Jõgeval, Valgas ja Kärdlas. Utilitas kontserni kuuluvad kaheksas Eesti linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Tallinna Küte ja AS Eraküte, Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Tallinna Elektrijaam ning selle naabrusse teist jaama rajav OÜ Auragen. Utilitas omab kontserni ettevõtetes 100protsendilist osalust.

Utilitase ettevõtted haldavad 500 km ulatuses soojusvõrke üle Eesti. 39 käitatava katlamaja installeeritud võimsus on 1,1 GW ning gruppi kuulub 25 MW elektrilise ja 67 MW soojusliku nimivõimsusega koostootmisjaam Tallinna Elektrijaam. Utilitase grupp müüs 2015. aastal 1,7 TWh soojust ning 170 GWh elektrit.
Vooremaa