Ellakvere külas põles kulu

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi teatel põles 9. aprillil kell 19.40 Jõgeva vallas Ellavere külas 15 ruutmeetri ulatuses kulu.

Päästjad on käesoleval kevadel kustutanud Eestis juba üle 550 kulupõlengu, mis on alguse saanud hooletust lõkkepõletamisest, hoolimatult visatud suitsukonist, tikust või muust kuritahtlikust hooletusest. Arvestades sooja nädalavahetuse saabumist kutsuvad päästjad üles olema looduses lahtise tulega äärmiselt ettevaatlik ning lõkkepõletamisel järgima hoolikalt tuleohutusnõudeid. Päästekeskuse menetlusinspektorid on sel kevadel määranud trahvi rohkem kui kümnele hooletule lõkkepõletajale, kelle lõket põhjustasid kulupõlenguid.

Praegu kehtib tuleohtlik aeg, mis tähendab, et looduses ja metsas tohib lõket teha ainult selleks spetsiaalselt ette valmistatud lõkkekohtades, milleks riigimetsas on RMK lõkkekohad.
Päästeamet tuletab meelde tuleohutusnõudeid lõkke põletamisel: lõke peab olema hoonetest ohutus kauguses, milleks väikse lõkke puhul on vähemat kaheksa meetrit. Lõkkeaseme ümbrus tuleb süttivatest taimedest ja muust puhastada ning vajadusel piirata mittepõleva materjali, näiteks pinnasevalli või kividega. Lõket tuleb kogu aeg valvata ning käepärast peavad olema esmased tulekustutusvahendid, milleks on pulberkustuti ja ämber või voolik veega. Pärast lõkkepõletamist tuleb veenduda, et lõke on kustunud ja kindluse jaoks lõkkekoht veega üle valada.

Vooremaa