Elektrilevi viis soovitust, kuidas pühade ajal elektriõnnetusi vältida

Pimedal jõuluajal suureneb nii elektriseadmete kui ka koduste elektriliste küttekehade kasutamine. Samuti lisab pühadekuul kodusele elektrisüsteemile koormust jõuluvalgustite kasutamine. Elektrilevi tootejuht Meelis Kaps andis viis lihtsalt soovitust, mida meeles pidada, et pühad ohutult veeta ja elektriõnnetusi vältida.

Ärge kasutage katkiste juhtmetega seadmeid

Kui juhet ümbritsev isolatsioonikiht on saanud kahjustada, siis võib sellest kaitseta kohast saada elektrilöögi. Iseäranis ettevaatlik tuleks olla välise jõuluvalgustusega: õues tuleb kasutada välitingimustesse sobivaid juhtmeid ja enne kasutamist veenduda, kas garaaži aastaks hoiule pandud juhtmed on terved. Ka valgustite ühendamiseks kasutatavad pikendusjuhtmed peavad olema välitingimustesse sobivad ning kindlasti ei tohi ise käepäraste vahenditega juhtmeid jätkata.

Vältige pikendusjuhtmete ja elektrisüsteemi ülekoormamist

Küttekehade, köögiseadmete ja teiste suure elektritarbimisega seadmete ühendamisel elektrivõrku tasuks pikendusjuhtmete kasutamist vältida. Elektrisüsteemi ülekoormamise oht on suurem vanade, 20 ja enam aastat tagasi paigaldatud elektrisüsteemide puhul. Pikka aega uuendamata elektrisüsteemi kaitse ei pruugi rakenduda ja ülekoormuse tõttu võib ühenduskoht muutuda ohtlikuks. Kehv kontakt kuumeneb üle ja võib süttib ning tekitada tulekahju. Ülekoormuse ärahoidmiseks väldi seda, et palju suure elektritarbimisega seadmeid oleks korraga elektrivõrku ühendatud.

Ärge kasuta katkisi või vanu elektriseadmeid

Nii nagu katkise isolatsiooniga juhtmed, on ka seadme vigane korpus otsene elektrioht ja kahjustatud seadmeid ei tohiks kasutada. Lisaks on veel paljudes kodudes kasutusel nõukogude aegsed kodumasinad – näiteks metallkorpusega vahvlimasinad, mis on nii-öelda nullisolatsiooniga ehk voolujuhtmed on otse metallkorpuse taga ja juhtme vigastuse korral satub ka masina korpus voolu alla. Tänapäevased elektroonikaseadmed kannavad kõik CE-märgistust, mis tagab, et need seadmed on kontrollitud ja ohutud.

Ärge laadige oma seadmeid umbses kohas ega jätke laadijaid vooluvõrku

Diivani või padja alla laadima jäetud telefon, tahvelarvuti või läpakas võib ülekuumenemise tõttu plahvatada ja süttida. Samuti on sagenenud juhtumid, kus pärast laadimist seina jäetud laadijad on süttinud. Seepärast ärge laadige oma seadmeid umbses kohas ja ärge jätke laadijaid vooluvõrku.

Õnnetuse korral kutsuge abi: 112

Elekter on nähtamatu oht ja tihti juhtub õnnetus kiiremini kui jõuad aru saada, et oled midagi valesti teinud. Tasub meeles pidada, et kui inimene on elektrilöögi saanud, tuleb kindlasti kutsuda kiirabi. Isegi siis, kui kannatanu enesetunne on hea, tuleks elektriõnnetustest kiirabile teada anda ja kannatanut 24 tundi jälgida.

Vooremaa