Elektrilevi avastab elektrivarguse kahe tunniga

Elektrilevi tarbimise järelevalve osakonna juhataja Toomas Kase sõnul suudab Elektrilevi tuvastada elektrivarguse kahe tunniga. Möödunud aastal tuvastas Elektrilevi 1301 ebaseadusliku tarbimise juhtumit, teatas Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist.

“Oma metoodikate abil suudame kahe tunniga tuvastada, millises tarbimiskohas toimub potentsiaalne vargus,“ ütles Kask . “Praegu me põhimõtteliselt juba teame kohti, kus toimub ebaseaduslik tarbimine. Järjekord on pikk. Suuremate juhtumitega tegeleme eelisjärjekorras, väiksemad peavad pisut ootama“.

Suures osas tänu kaugloetavatele arvestitele on Elektrilevil õnnestunud nelja aastaga vähendada võrgust kaduva elektri hulka 30 protsendi võrra.

Elektrilevi võrku läbib igal aastal ligikaudu 7000 GWh elektrienergiat, millest alla viie protsendi läheb kaduma. Selle põhjuseks on nii elektriliinide soojenemisest tekkiv füüsikaline kadu kui ka elektrivargused.

Kui enne uute nutikate arvestite paigaldamist 2012.aastal moodustas võrgust kaduva energia hulk 5,7 protsenti, siis möödunud aastaks oli võrgukadu vähenenud 4,1 protsendini.

“Elektrivõrgu kadu mõjutab meie kõigi makstavat võrgutariifi, seega on edusammud kadude vähendamisel otsene kasu igale tarbijale,“ rääkis Elektrilevi tarbimise järelevalve osakonna juhataja Toomas Kask. “Piltlikult võib öelda, et kui Eestis poleks elektrivargusi, saaks pool Saaremaad elektri tasuta,“ tõi Kask oma kodusaare näol näite.

Varastatud elektri eest esitas Elektrilevi möödunud aastal 224 000 euro väärtuses tagantjärele arveid. Korduvvarguse puhul pöördub aga Elektrilevi juba politseisse. “Meil on juhtumeid, kus elektrivarguse eest on inimesed mõistetud tingimisi või reaalselt vangi,“ ütles Toomas Kask. Oma kodulehele saab Elektrilevi välja panna nimeliselt inimesed, kes on ebaseadusliku elektritarbimise eest kohtu poolt süüdi mõistetud.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Vooremaa