Eestisse tulevad SOS KDI asepresident ja tegevjuhi asetäitja

Pühapäevast teisipäevani ehk 14.-16. maini viibivad Eestis ametlikul visiidil SOS KDI asepresident GittaTrauernicht ja tegevjuhi asetäitja Tom Malvet. GittaTrauernichti eesmärgiks on tutvuda SOS emadega, kuulata nende muresid ja rõõme ning neid tunnustada ja motiveerida. Lisaks Lasteküla eluoluga tutvumisele tuleb Tom Malvet Eestisse kui kohta, mis kunagi muutis kogu tema elu, teatas SOS Lasteküla.

SOS Lasteküla tegevdirektori Margus Oroga koos külastatakse SOS peresid Keilas ja Põltsamaal ning Tallinna SOS Noortekodu. Tutvutakse lastekülade eluga, perevanemad räägivad oma igapäevaelust ning koos võetakse ette ringkäik külas ja külade lähiümbruses.

Muljeid, mida jagada ning kohti, mida näidata on palju, sest Rootsis sündinud Tom Malvet on SOS lasteküla idee Eestisse tooja. Esimese sammu astus ta selleks 1992. aasta talvel, mil sai SOS-Kinderdorf Internationali peakorterist Innsbruckist ülesande Eestisse tulla ja siin tegutsema hakata. Põhjuseks asjaolu, et SOS rahvusvaheline organisatsioon soovis laieneda Ida-Euroopasse. Tom Malveti jaoks oli Eestisse tulemine väga tähendusrikas, justkui taas oma juurte juurde jõudmine, sest isa poolt on ta eestlane. Lisaks sellele tutvus ta eestlannaga ning tal on kolm last.

Dr. GittaTrauernicht valiti rahvusvahelise SOS Lasteküla asepresidendiks 2012. aastal, kuid lasteküla tegemistega oli ta kursis juba mitmeid aastaid varem. Eelmisel aastal valiti ta taas ametisse tagasi ning kinnitati asepresidendiks ka järgnevaks neljaks aastaks. 1995. aastast on GittaTrauernicht tegutsenud poliitikuna mitmetes erinevates ametites, muuhulgas ka sotsiaalala ministri positsioonil. 2009. aastast alates on ta Schleswig-Holsteini parlamendiliige, pöörates erilist tähelepanu reformide läbiviimisele, mis tagaksid lastele ning peredele inimväärse elu.

GittaTrauernichton erialalt sotsioloog, olnud ka õpetaja, praegu tegutseb poliitikuna Saksamaal ning on end pühendanud laste, perede, eakate ja  erivajadustega inimeste vajaduste ning õiguste eest seismisele juba üle 30 aasta.

SOS asepresidendina abistab ja nõustab ta oma valdkonnas nii organisatsiooni presidenti kui ka vajadusel 117 liikmesriiki.

Vooremaa