Eesti uppujate pingerida juhivad vanemad inimesed

Eelmise aasta septembris uppus Põlvamaal 80. aastates mees oma kodutiiki. Kaldalt leiti muruniiduk. Tiigi kaldad olid järsud, mistõttu on alust arvata, et mees komistas muru niites ja  kukkus tiiki. Kahjuks ei ole tegemist erandliku õnnetusega. Päästeameti viimaste aastate statistika näitab, et uppunute seas on kõige enam vanemaid inimesi.

  1. aastal uppus enim inimesi vanuseklassis 51-80 aastat,kokku 23 inimest, mis moodustab 55 protsenti kõigist uppunutest. Keskmine uppunute vanus on tõusnud 58. eluaastale. Pensionäre ja eakaid oli uppunute hulgas 14.

Päästeameti andmed näitavad, et enamasti kukutakse või libastutakse vette. 2017. aastal moodustasid need juhud  60 protsenti uppumistest. Eakate meeste puhul on peamised märksõnad kalastamine ja alkohol. Uppunud meestest olid enam kui pooled alkoholijoobes,  naiste puhul oli see näitaja 29 protsenti. Kõige rohkem  oli alkoholijoobes uppunuid 51-60-aastaste vanusegrupis.

VOOREMAA