Eesti suuremad piimaühistud asutasid ühisettevõtte moodsaima piimatööstuse rajamiseks

Põllumajandustootjate ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutasid 25. jaanuaril ühisettevõtte, eesmärgiga rajada Eestisse uus ja efektiivne piimatööstus, teatasid tootjad. Projekti elluviimisesse on kaasatud Saaremaa Piimatööstus AS, rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid.

Uus tööstus on kavandatud Kesk-Eestisse ning see plaanib tootmisega alustada 2020. aasta esimeses pooles. Tipptehnoloogial põhinevate seadmete töötlemisvõimsuseks on arvestatud kuni 600 tonni toorpiima päevas. Pikemas plaanis kavatsetakse see tõsta kuni 1000 tonni toorpiima töötlemiseni päevas. Piimatehas hakkab valmistama 100 protsenti ekspordiks mõeldud juustu, võid ja erinevaid pulbreid. Projekti maksumuseks on eksperthinnangute alusel ca 50 miljonit eurot.

Piimatööstuse rajamiseks loodud ettevõte taotleb PRIA kaudu selleks määratud investeeringutoetust esimese etapi elluviimiseks. Tehase rajamise finantseerimiseks kaasatakse pangad ning finantsinvestorid, kes liituvad ettevõttega pärast PRIA esimese taotlusvooru otsuse selgumist. Samuti on uus piimatööstus avatud ja huvitatud partnerlusest teiste Eesti piimatootjatega, et juba lähiajal hakata kavandama töötlemisvõimsuse laiendamist ehk tehase teist etappi.

Asutatud ettevõte MilkEst AS nõukogusse kuuluvad aasta põllumees 2013, põllumeeste keskliidu president, põllumajandus-aubanduskoja nõukogu aseesimees Tõnu Post, aasta põllumees 2016 Lembit Paal, põllumajandussektori tippjuht 2014Märt Riisenberg, tunnustatud Lõuna-Eesti põllumees Sulev Kuus, rahvusvaheliselt tunnustatud piimandusspetsialist Rein Nigul, kes on juhtinud mitmeid Eesti piimatööstuseid ja olnud ka täna Valiole kuuluva eduka Laeva Meierei üks käivitajatest. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Ülo Kivine ja Tiit Nigul.

Eesti piimandusel on potentsiaali mida arendada – selleks on kolm olulist eeldust/Eesti piimanduse arengupotentsiaali kolm olulist eeldust: Eesti kliima on piimakarja kasvatamiseks ideaalne /Eesti kliima võimaldab optimaalset piimakarja kasvatamist, Eesti põllumehed on viimasel kümnendil loonud efektiivse tootmisbaasi ja investeerinud tõuaretusse; Eestist liigub toorpiimana välja üle 500 tonni toorainet päevas nii Lätti kui Leetu, kuhu paraku jääb ka selle väärindamisest saadav tulu.

Tänavu 13.-17.veebruarini võtab PRIA vastu taotlusi põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse saamiseks suurprojektide elluviimiseks

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/pollumajandusto

odete_tootlemise_ja_turustamise_investeeringutoetus_suurprojektide_elluviimiseks_2017

Vooremaa