Eesti II Omavalitsuspäev – vaade senitehtule ja suund tulevikku

Teisipäeval toimub Kalevi Spordihallis Eesti II Omavalitsuspäev, mis on seekord pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989–2017, teatas korraldustoimkond.

Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees, MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne leiab, et koos oluliste tähtpäevade äramärkimisega vaadatakse omavalitsuspäeval senitehtule ja seatakse suunad tulevikku. Koos volikogude valimistega muutub Eesti haldus-territoriaalne struktuur põhjalikult ning seega on paljudel praegustel omavalitsusjuhtidel võimalus viimane kord ühiselt nõu pidada. Hea meel on selle üle, et koos ollakse riigi juhtidega ja valdkonna teadlastega ning lähinaabritega Soomest ja Lätist.

Lääne avaldas arvamust, et omavalitsuspäev on kujunemas uueks elujõuliseks koostöövormiks, mille raames saavad riigi- ja omavalitsuste esindajad ning teadlased arutada valdkonna olulisi küsimusi ning on samas tunnustuseks omavalitsuste senisele ajaloole ja tegevusele. Loomulikult soovime tänada inimesi, kes omavalitsuste arengusse palju panustanud. Järgmisi omavalitsuspäevi on soovinud korraldada juba näiteks Narva, Tartu ja Pärnu linnajuhid, Harku valla esindajad jt. Lääne jätkas, et ühtlasi oleks tegemist foorumiga, millega saaks efektiivsemalt kaasata kogu ühiskonda nii praeguste kui tulevaste väljakutsete lahendamisse ning koos sellega oleks hea võimalus korraldada erinevaid üritusi valdades, linnades, maakondades ja kogu riigis ning samuti koolis ja külas – kõikides omavalitsuste tegevusega seotud kohtades.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp on seisukohal, et kogukondlik elukorraldus on Eesti elukorralduse nurgakivi. Eesti vajab tugevaid kohalikke omavalitsusi ja nende vahelist koostööd, mis tasakaalustab keskvõimu ja võimaldaks arendada meie kodumaad igal pool.

Omavalitsuspäeval esinevad riigi- ja omavalitsuste ning teadlaste esindajad, tuleviku visiooni aitab avada esmakordselt kavandatud Riigikogus esindatud erakondade juhtide paneeldiskussioon teemal Eesti kohalik omavalitsus täna ja homme – vaade ka kaugemale. Omavalitsuspäeval toimub ka esmakordselt koostatud kogumiku Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017 esitlus.

Omavalitsuspäevaga väärtustatakse senisest tunduvalt enam Eesti kogukondliku halduse ja omavalitsuste ajalugu ja kogemust, kuna Eesti riik kasvas välja omavalitsustest, millele omakorda pandi alus 151 aastat tagasi. Kaasaegse Eesti kohaliku omavalitsuse taastamise üheks väga oluliseks sündmuseks oli omakorda 1. oktoober 1990. aastal, kui omistati omavalitsuslik staatus esimestena Muhu vallale ning Kuressaare linnale. Arvestades eelnevat toimuski aasta tagasi Riigikogus Eesti I Omavalitsuspäev.

Omavalitsuspäeva korraldajad on MTÜ Polis, Riigikogu, Rahandusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna linn, Üleriigiliste Kohaliku Omavalitsuste Liitude Vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts ning Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

Vooremaa