Eesti ANK üldkogu soovib suurendada ühenduse kaalu ühiskonnas

26. märtsil Värskas kogunev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) üldkogu võtab luubi alla ühenduse rolli ühiskonnas ning vaeb Eesti ANK noorsoopoliitika koja loomise vajalikkust, teatas Eesti ANKi kommunikatsioonispetsialist.

Noorsoopoliitika koja eesmärk on suurendada ühenduse kaalu riiklikes noorsootööd puudutavates otsustusprotsessides.

“Soovime senisest enam kaasata ühenduse liikmeid Eesti ANK tegevus- ja arengusuundade kujundamisse ning teavitada tulemuslikumalt avalikkust noortekeskuste olulisusest kogukonna arengus,” ütles Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort. “Eesti ANK noorsoopoliitika koda võiks olla kohaks, kuhu kõik head mõtted kokku jooksevad.” Värska sanatooriumis toimuval üldkogul on kavas ka uue juhatuse valimine ja Luunja noortekeskuse liitumine Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. Üldkogule eelneb tutvumiskäik Tartu- ja Põlvamaa noortekeskustesse, mis leiab aset 25. märtsil. Ringreisil külastatakse Roiu, Ahja, Vastse-Kuuste, Põlva, Veriora ja Värska noortekeskusi ning tutvutakse nende tegevusega. Ringreis ja üldkogu toimuvad Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi projekti “Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames. Projekti eesmärgiks on Eesti ANKi eestkoste tegevussuutlikkuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö valdkonna poliitikakujundamises ning otsusetegemises. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab 130 Eestis tegutsevat noortekeskust.

Vooremaa