EAS avas uue toetuse loomemajanduse ettevõtetele

Alates 17. augustist kutsub EAS loomemajanduse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid kasutama uut toetust loomemajanduse arendamise meetmes, teatas EASi kommunikatsioonijuht.
EASi loomemajanduse programmijuhi Katre Purga sõnul soovitakse toetusega kaasa aidata loomemajanduse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. “Osalema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks,” selgitas Purga.
Purga rõhutas, et toetatakse ainult uuenduslikke tegevusi ja lahendusi, mitte ettevõtte tavapäraseid tegevusi.
“Nagu mistahes valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele omane, napib ka loomemajandusettevõtetel vahendeid ja oskusi välisturunduse arendamiseks. Seepärast on loomemajanduse arendamise meetmes ette nähtud eraldi tegevussuund, kust saavad eelpool nimetatud ettevõtjad taotleda toetust oma ekspordivõimekuse kasvatamiseks. Selle tulemusena peaks loomemajanduse valdkondades tekkima juurde uusi ambitsioonikaid eksportööre. Juba rahvusvahelistel turgudel tegutsejatelt oodatakse aga ekspordist saadava müügitulu ning lisandväärtuse kasvu,” ütles kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok. Ta lisas, et projektide kavandamisel tulebki ettevõtjatel lähtuda oma pikaajalistest eesmärkidest ning sõnastada konkreetsed tulemused, mis on verstapostideks eesmärkide suunas liikumisel.
Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.
Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest, sealjuures on nõutav omafinantseering vähemalt 30 protsenti. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 12 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot.
Taotlusi saab esitada EASi e-teeninduses https://aken.eas.ee
Lisainfot toetuse kohta saab siit<http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/eksporditoetus>
Loomemajanduse arendamise meetme kohta leiab lisainfot kultuuriministeeriumi veebilehelt<http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/loomemajandus/loomemajanduse-arendamise-toetusmeede>
Vooremaa