Balti riikide põllumeeste esindajad arutavad Tartus ühise põllumajanduspoliitika tulevikku

Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide esindajad arutavad täna Tartus koostöövõimalusi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamisel. Kohtumise tulemusel on kavas kokku leppida nii ühised seisukohad kui pidada nõu tegevuskava üle, kuidas saavutada meie põllumajandusele järgmisel eelarveperioodil alates 2021. aastast võimalikult soodne tulemus, teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

“Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide tõhus koostöö käesoleva eelarveperioodi eel võimaldas meie põllumajandustoetuste taset viia oluliselt lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Otsetoetused on erinevates liikmesriikides siiski jätkuvalt väga erineval tasemel, mistõttu peame meiega sarnases olukorras olevate Läti ja Leedu põllumeestega jätkama koostööd otsetoetuste ühtlustamiseks, et tagada kõikidele tootjatele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa ühisturul,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Tema sõnul on põllumeeste jaoks võtmetähtsusega põllumajanduspoliitika meetmete oluline lihtsustamine. Põllumajandustootmine peab vastama ühiskonna ootustele keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse osas, kuid osaliselt on see ootus viinud ka väga keeruka süsteemini, millest tekkiv bürokraatia on koormaks nii ettevõtjatele kui riigile. Loodame, et tulevikus aitab halduskoormust vähendada ka (satelliit)tehnoloogia areng ja kontrollimeetodite kohandamine ning riskipõhisemaks viimine.

“Viimaste aastate kriisidest oleme õppinud, et tulevikus on vaja täiendada ka riskijuhtimise meetmeid, et tagada meie põllumajanduse suurem vastupanuvõime kõikuvate turutingimuste korral. Samas on ühise põllumajanduspoliitika tulevikuga seotud palju ebakindlust, eelkõige seoses Suurbritannia lahkumisega, mis võib Euroopa Liidu eelarve panna suure surve alla,” rõhutas Sõrmus.

Eesti Maaülikoolis toimuvast Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide esindajate kohtumisest võtab osa üle kahekümne põllumeeste esindaja. Kohtumisel osalevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhid, aga teiste hulgas ka Lätist pärit Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA asepresident Maira Dzelzkaleja ja Leedust pärit Euroopa põllumajandusühistute katusorganisatsiooni COGECA asepresident Mindaugas Maciulevicius. Täna algab Tartus ka kõrgetasemeline põllumajanduskonverents Agroforum Mare Balticum.

Vooremaa